• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Actualització inicial d'una activitat existent amb risc d'accident greu de nivell alt

Comunicar el canvi substancial de l'activitat per canvis en l'Annex I de la Directiva Seveso III, sense canvi d'afectació

Comunicar el canvi substancial de l'activitat per canvis en l'Annex I de la Directiva Seveso III, sense canvi d'afectació 8908 - Canvis substancials per causes externes a l’activitat d’un establiment amb risc d’accident greu Departament d'Empresa i Coneixement

El previst a la Directiva

La presentació dels documents AR i IBA requereix el pagament d'una taxa en concepte d'avaluació.