• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Actualització inicial d'una activitat existent amb risc d'accident greu de nivell alt

8908 - Canvis substancials per causes externes a l’activitat d’un establiment amb risc d’accident greu Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'actualització inicial d'una activitat existent correspon a la situació en la qual un establiment existent i no afectat per la directiva d’accidents greus passi a estar ho en nivell alt (canvi d’afectació) o que estant afectat en nivell alt faci un canvi substancial segons les instruccions 2/2002 DGCSI i 9/2005 DGCSI (sense canvi d’afectació). En els dos casos els canvis substancials es produeixen per causes que li són alienes:

  • Canvi en annex I de la directiva Seveso III: canvi que suposa una modificació en els llindars de les substàncies classificades.
  • Canvi en el Reglament Europeu 1272/2008 de classificació de les substàncies perilloses: publicació d'una modificació en la classificació d’una substància. 

 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per fer la presentació per internet de qualsevol de les modalitats haureu de seguir les passes següents:

  1. Descarregueu-vos el formulari de Petició genèrica
  2. En el formulari, a l'apartat 'On va adreçada' haureu de seleccionar a Tema: 'Indústria i Energia' i a Subtema 'Indústria'
  3. Al formulari, a l'apartat 'Documentació annexa' adjunteu tota la documentació requerida, que trobareu a l'apartat 'Documentació' de cada modalitat.
  4. Un cop emplenat el formulari, valideu-lo, signeu-lo amb certificat digital i deseu-lo.
  5. Torneu a la pàgina de tramitació de la petició genèrica  i envieu-lo seguint les instruccions indicades al pas 3.
  6. En el moment d'enviar el formulari la persona que efectuï el tràmit rebrà l'acusament de recepció i còpia del formulari enviat.

A fabricants i empresaris que tinguin substàncies perilloses per damunt dels llindars de la Directiva 2012/18/UE o posteriors modificacions, que hagin de fer una actualització a conseqüència d’un canvi substancial per causes que li són alienes.

Data actualització 07.10.2015