• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència

Matricular-se

Matricular-se 9845 - Accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència Departament d'Empresa i Coneixement

Per a la convocatòria de 2020 les persones que vulguin accedir per la via de més grans de 40 anys a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Campus de Vic, hauran de formalitzar la matrícula del 4 al 13  de febrer de 2020 (ambdós inclosos), a través del portal Portal d'accés a la universitat a l'apartat de preinscripció universitària. Hauran d'indicar l'ensenyament de grau al qual volen accedir. Només es podrà demanar un únic centre d'estudi.

Les persones que vulguin accedir per la via de més grans de 40 anys a la resta d'universitats hauran de consultar el web de la universitat.

Es recomana consultar la pàgina web de la universitat on es vol sol·licitar l'accés per veure, si és el cas, les especificitats en relació a la documentació a presentar.

Per a més informació podeu consultar l'enllaç.

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2020 pendent d'aprovació.