• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020)

22149 - 9-ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020). Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L’objecte és atorgar ajuts per a projectes de recerca en diferents àmbits científics amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de l'epidèmia COVID-19 i del concepte de pandèmia, més en general, a la nostra societat i proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a superar-ne les conseqüències i a definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.

 

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: del dia 7 de setembre de 2020 fins a les 14:00:00h (hora local Barcelona) del dia 30 d'octubre del 2020

Contacte: Ferran Lavall 93 269 18 22 flavall@gencat.cat  

                 Victòria Miquel vmiquel@gencat.cat

 

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, dels centres de recerca CERCA de Catalunya i de les infraestructures científiques i tècniques singulars amb personalitat jurídica pròpia i seu a Catalunya que tinguin grups de recerca reconeguts vigents.

Aquesta convocatòria està oberta a tots els àmbits, a totes les temàtiques relacionades amb l'impacte al món i, a Catalunya en particular, de la COVID-19, amb l'objectiu d'entendre com aquesta pandèmia, les anteriors i les que vindran, han de ser previngudes, estudiades i tractades de manera conjunta i sistemàtica. Tanmateix, es proposen alguns camps temàtics indicatius que es poden prendre com a referència, ampliar i coordinar, per fomentar la interdisciplinarietat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 20.07.2020