• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Programa per a la reactivació de l’empresa artesana

21458 - 21458- Subvencions per a la millora de l'empresa artesana Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Amb l’objectiu de Reactivar el sector de l’artesania donant suport a la comercialització de l’artesania així com suport per tal de dotar d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció de les empreses artesanes, per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020

Llegiu-ne més

ATENCIÓ! Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. 

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

Es podrà sol·licitar la subvenció fins el fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Els professionals autònoms i empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d’activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l’esmentat Repertori de famílies d’oficis artesans.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.05.2020