• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Certificat acreditatiu de la competència d’instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de protecció contra incendis

Sol·licitar el certificat

Sol·licitar el certificat 21442 - 21442 - Certificat acreditatiu de la competència d'instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de protecció contra incendis Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de sol·licitar el certificat cal consultar el Mapa d'habilitacions d'InfoNORMA.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

La documentació a adjuntar a la sol·licitud anirà en funció de la via d’accés per l’obtenció del certificat. 

Opció A – Experiència

Les persones que acreditin que disposen de 348 dies treballats abans del 12 de desembre de 2017 en empreses instal·ladores mantenidores en els sistemes detallats al mapa de certificacions cal que adjuntin:

 • Vida laboral expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social

Opció B- Formació

Les persones que acreditin que han superat un curs de formació i l’examen en una entitat docent habilitada cal que adjuntin:

 • Certificat del curs i superació de l'examen, emès per un centre homologat.

Per tal d'obtenir el certificat personal acreditatiu de la competència, la persona sol·licitant ho pot fer per diferents vies d’accés depenent de l’experiència professional, la formació o les titulacions de les quals disposi.

Els requisits que el sol·licitant  ha d’acreditar per cada una de les diferents d’accés,  són les següents: 

Opció A – Experiència: 

Opció B- Formació

 • Haver superat un curs de formació i l’examen en una entitat docent habilitada

18.1€

Informació Complementària

18.10 €

Tipus d’habilitacions 

 1. Certificat com operari en Sistemes de detecció i alarma d’incendis
 2. Certificat com operari en Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis.
 3. Certificat com operari en Sistemes d’hidrants contra incendis.
 4. Certificat com operari en Extintors d’incendis.
 5. Certificat com operari en Sistemes de boca d’incendis equipades.
 6. Certificat com operari en Sistemes de columna seca.
 7. Certificat com operari en Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
 8. Certificat com operari en Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada.
 9. Certificat com operari en Sistemes fixos d’extinció per espuma física.
 10. Certificat com operari en Sistemes fixos d’extinció per pols.
 11. Certificat com operari en Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos.
 12. Certificat com operari en Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats.
 13. Certificat com operari en Sistemes per el control de fums i de calor.

Certificat com operari en Sistemes de senyalització luminescent

 

Enllaços d'interès

Mapa d'habilitacions d'InfoNORMA.