Ajuts per a la realització projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D

20270 - 20270-Fons europeus per a projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D. Departament de Recerca i Universitats empresaiocupacio

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció del talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per infraestructures d’R+D. En tots els casos es podrà incloure en els projectes el primer equipament científic de la infraestructura i el mobiliari necessari per al desenvolupament de l’activitat de recerca.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Contacte:

- Nadal Bayà (nbaya@gencat.cat)
- Juan Antonio Bermejo (juan.antonio.bermejo@gencat.cat)

Resolució: Un cop transcorreguts 6 mesos des de la resolució de la convocatòria, l’enllaç de l’e-tauler ja no estarà disponible. Podreu consultar la relació de persones beneficiàries al portal de transparència. 

Aquesta convocatòria s’adreça a universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, parc científics i tecnològics, i totes aquelles institucions sense finalitat de lucre, tant de titularitat pública com privada, que tinguin com a activitat principal la recerca i la innovació, o que tinguin la consideració d’agents d’execució de la recerca.

Què necessiteu fer?

Data actualització  11.01.2021