Fons europeus per a projectes cooperatius d'adquisició d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques

20268 - 20268 - Fons europeus per a projectes cooperatius d'adquisició d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'objecte d'aquesta convocatòria és l’assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides.

S'entén per projectes cooperatius aquells que donin resposta a les necessitats de diferents institucions i que vulguin prioritzar-los i finançar-los de manera conjunta.

La finalitat dels equipaments i les plataformes científiques i tecnològiques ha de ser potenciar l'excel·lència científica i tecnològica mitjançant el suport a l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, així com facilitar els processos de valorització i  transferència de coneixement, en especial l’activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): tecnologies de la informació i la comunicació, nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la plataforma SIFECAT1420, i a través de la pàgina web de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

El termini de presentació de sol·licituds és de 19 de febrer al 20 de maig de 2019 ambdós inclosos.

Aquesta convocatòria s'adreça a universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de recerca, parcs científics i tecnològics i les institucions sense finalitat de lucre, tant de titularitat pública com privada, que tinguin com a activitat principal la recerca i la innovació, o que tinguin la consideració d’agents d’execució de la recerca, i que formalitzin un conveni de col·laboració amb un mínim de dues entitats participants més per finançar de manera conjunta projectes que puguin ser objecte d'aquesta convocatòria. L’aportació mínima de cada entitat al projecte ha de ser del 10% de l’aportació de l’entitat majoritària, entenent com a tal aquella que aporti l’import més elevat.

Què necessiteu fer?

Data actualització  14.05.2019