• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Liquidació de taxes generades per les inspeccions d’instal·lacions receptores de gasos combustibles per canalització de les Empreses Distribuïdores de Gas (EDG)

Liquidar les taxes

Liquidar les taxes 20175 - 20175-Liquidació de taxes generades per les inspeccions d’instal·lacions receptores de gasos combustibles per canalització de les Empreses Distribuïdores de Gas (EDG) Departament d'Empresa i Coneixement

Pel que fa a la liquidació mensual, les Empreses Distribuïdores de Gas (EDG) l’han de presentar dins dels primers 20 dies del mes següent al del període de liquidació.
Quant a les liquidacions complementàries de regularització que efectuen les EDG per corregir possibles dades errònies, aquestes poden presentar-se en qualsevol moment.

Documentació que cal adjuntar al formulari:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Modificació de quotes de les taxes

En cas de produir-se un canvi en les quotes de les taxes en una data intermèdia del període a liquidar, les empreses de distribució de gasos combustibles per canalització hauran de presentar un tràmit per a cada període de mes corresponent a cadascuna de les quotes.