• Inici
  • Tràmits
  • Tràmits per temes
  • Liquidació de taxes generades per les inspeccions d’instal·lacions receptores de gasos combustibles per canalització de les Empreses Distribuïdores de Gas (EDG)

Liquidació de taxes generades per les inspeccions d’instal·lacions receptores de gasos combustibles per canalització de les Empreses Distribuïdores de Gas (EDG)

20175 - 20175-Liquidació de taxes generades per les inspeccions d’instal·lacions receptores de gasos combustibles per canalització de les Empreses Distribuïdores de Gas (EDG) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les Empreses Distribuïdores de Gas (EDG) han de presentar mensualment una liquidació de les taxes generades com a conseqüència de l’activitat d’inspecció periòdica de les instal·lacions receptores de gasos combustibles per canalització, que hagin realitzat durant el mes anterior, amb independència de l’existència o no d’actuacions inspectores.
Les EDG també han de presentar, eventualment, liquidacions complementàries de regularització.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions pot ser que presenteu una versió obsoleta.

Les Empreses Distribuïdores de Gas han de presentar la liquidació mensual dins dels primers 20 dies del mes següent al del període de liquidació.

Què necessiteu fer?

Data actualització  13.05.2016