• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Ajuts Innovadors 2020

21892 - 07-21892-INNOVADORS-2020 Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya

 

Els projectes han d’estar destinats a la realització d’activitats conduents a la creació d’una spin-off i/o l’explotació de llicències.

Es desenvoluparan activitats que permetin identificar altres tecnologies o coneixements potencialment transferibles.  

L’entitat beneficiària contractarà una persona emprenedora que s’hi incorporarà per un període de 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte.

Llegiu-ne més
Efectes de l'estat d'alarma per coronavirus sobre la tramitació de convocatòries 
Mentre duri l'actual estat d'alarma, els tràmits associats a totes les convocatòries (sol·licitud, acceptació, justificació...) es poden realitzar únicament a través dels diferents registres electrònics. Els terminis per a la realització d'aquests tràmits, però, han quedat suspesos mentre sigui vigent la normativa de l’estat d’alarma. En el moment en què finalitzi aquest estat d'alarma, l'AGAUR indicarà quins són els nous terminis de tots els tràmits. 

Aquest tràmit només es pot fer per internet

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió dels ajuts en el marc de la resolució EMC/2038/2019

Contacte:

Víctor Linares (victor.linares@gencat.cat)
Nadal Bayà (nbaya@gencat.cat)

Aquest ajut és cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.07.2019