• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2018. Modalitat B. Ajuts Producte

21429 - 06-21429-IdC-2018 PRODUCTE Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya 

L’objecte d’aquestes bases és finançar projectes destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generats per equips de recerca de Catalunya.

Els projectes objecte d’aquestes bases han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l’escala de maduresa tecnològica (les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3-7 de l’escala de maduresa tecnològica, technology readiness level, TRL), segons el document inclòs al programa de treball de la Comissió Europea Horitzó 2020, Decisió C (2014) 4995, de 22 de juliol de 2014, (<http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf>), i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.

Llegiu-ne més

Ampliació dels terminis d’execució i justificació dels ajuts Indústria del Coneixement per l’any 2018 (Llavor i Producte)

 

Contacte:

Juan Antonio Bermejo (juan.antonio.bermejo@gencat.cat)
Germán Ezquerra (gezquerra@gencat.cat)

Aquest ajut és cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Es poden beneficiar d’aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

Els projectes objecte d’aquests ajuts poden ser de caràcter individual o col·laboratiu, en funció de si hi participa una institució o més d’una. En tot cas, el pagament es fa sempre a la institució a la qual pertany el responsable de la sol·licitud. La relació entre els participants en un projecte col·laboratiu s’ha de formalitzar mitjançant un conveni signat entre les parts.

Les entitats han de ser propietàries o copropietàries dels resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquests ajuts. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

Què necessiteu fer?

Data actualització  18.05.2018