• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2020. Modalitat B. Ajuts Producte

Sol·licitar ajut

Sol·licitar ajut 11447 - 02-Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2020. Modalitat B. Ajuts Producte Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Termini de presentació de sol·licituds: queda posposat i en breu es publicarà el nou termini

 

La sol·licitud de l’ajut no es considerarà presentada fins que no es presenti i signi l’operació a SIFECAT1420

Els equips de recerca participants han de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar.  

Els equips de recerca han d’estar formats, com a mínim, per dues persones, que han d’acomplir els requisits següents:

  1. El Científic o Científica Responsable ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora. Ha d’estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la universitat o centre participant i ha de tenir dedicació completa.
  2. El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d’estar admès en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d’haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat.

El Mentor o Mentora Empresarial, s'ha d'incorporar a l'equip de recerca un cop triats els projectes per formar l'equip Producte. Ha de complir amb els requisits següents:

  • No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l'equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d'assessorament reconeguda.
  • No pot rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d’aquesta activitat.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.