• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l'any 2020. Modalitat A. Ajuts Llavor

Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l'any 2016. Modalitat A. Ajuts Llavor

FEDER
 

 

 

 

Més informació:  Juan Antonio Bermejo (juan.antonio@gencat.cat)

Termini presentació sol·licituds: del 22/10/2016 al 21/11/2016 (ambdós inclosos)

Objecte

El finançament de projectes d’innovació que es trobin a les fases 1 i 2 dins l’escala de maduresa tecnològica[1] per a la valorització de coneixement amb potencial d’incorporació al sector productiu. Els projectes han d’estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips), i a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres activitats similars que s’englobin dins d’aquestes fases

L’ajut es complementa amb un pla de formació en emprenedoria, adreçat als membres de l’equip Llavor i orientat al desenvolupament dels projectes innovadors finançats per aquests ajuts. Els beneficiaris han de ser informats pels mitjans pertinents sobre el pla de treball i les accions concretes que es duran a terme.

[1] Technology readiness levels (TRL), document inclòs al programa de treball de la Comissió Europea Horitzó 2020 [Decisió C (2014) 4995, de 22 de juliol de 2014] <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf>.

Beneficiaris

Es poden beneficiar d’aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya o hi desenvolupin tota o part de l’activitat de recerca.

Les entitats participants han de ser propietàries o copropietàries del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

Requisits

Els equips de recerca participants han de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar. Els equips de recerca han d’estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:
  1. El Científic Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de la universitat o del centre participant i tenir-hi dedicació completa.
  2. El Científic Emprenedor ha d'estar en fase predoctoral o postdoctoral.
El Mentor Empresarial, que s’ha d’incorporar a l’equip de recerca un cop triats els projectes per formar l’equip Llavor, ha de complir els requisits següents:
  • No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l'equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d'assessorament reconeguda.
  • No pot rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d'aquesta activitat.
Els equips de recerca participants en aquests ajuts només poden presentar una sol·licitud, de manera que les persones vinculades, el Científic Responsable i el Científic Emprenedor, només poden constar en una proposta d’equip Llavor. Queden excloses les persones que hagin participat, com a Investigador Sènior/Científic Responsable o bé Investigador Júnior/Científic Emprenedor, d’un ajut en el marc de la convocatòria anterior.

Durada

Els projectes tenen una durada de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data d'acceptació de l'ajut per part de l'entitat beneficiària.

Import de l'ajut

L'import de cada ajut als projectes LLAVOR és d'una quantia fixa de 20.000,00 euros, dels quals 10.000,00 euros van a càrrec dels fons FEDER i ha de ser avançats amb càrrec al pressupost de l'AGAUR assignat a la convocatòria. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.