Preguntes sobre les persones beneficiàries

Qui pot demanar l’ajut?

Com sé quin és el meu codi CNAE?

Soc una empresa de desenvolupo l’activitat en un sector especificat al CNAE. Podré rebre l'ajut? Quins sectors d’activitat s’hi inclouen?

Si una empresa o autònom té més d'una activitat, pot demanar l'ajuda si només una d'elles està a l'annex de CNAE inclosos?

Complia els requisits i vaig fer la inscripció prèvia per a la primera o per a la segona convocatòria. Puc tornar a presentar la inscripció per a la tercera?

No complia els requisits i vaig fer la inscripció prèvia en alguna de les dues convocatòries anteriors. Puc tornar a presentar la inscripció?

Soc beneficiari de la primera o la segona convocatòria. Em puc inscriure a la tercera?

Si em vaig presentar a la primera o a la segona convocatòria, complint els requisits, però vull canviar alguna dada (dades fiscals, dades de la societat, compte bancari o altres), puc fer una nova inscripció per corregir-les?

Si soc una Unió Temporal de Treball o una Agrupació d’Interès Econòmic, quin és el CNAE què he de posar?

Podria tenir algun exemple d'activitats que realitzin exclusivament operacions no subjectes o exemptes d’IVA?

Les persones treballadores autònomes que cotitzen al règim agrari, es poden inscriure?

Les societats civils amb dos autònoms societaris, poden demanar cadascun d’ells la subvenció?

Una persona treballadora autònoma amb dues societats o bé amb una societat i un negoci com a persona física, pot sol·licitar l’ajut?

Si una societat té vari socis autònoms, tots han d’escollir l’opció de demanar l’ajut individualment si us ho fa?

Una persona física que realitza diverses activitats, com ha de demanar l’ajut?

Si soc persona treballadora autònoma amb baixa per malaltia puc sol·licitar l’ajut?

On demano l’ajut si desenvolupo la meva activitat en més d’una comunitat autònoma?

En quins casos no em puc inscriure?