• Inici
  • Consentiment per a la publicació de dades de contacte d'establiments turístics de titularitat persona física

Consentiment per a la publicació de dades de contacte d'establiments turístics de titularitat persona física

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física, titular d'un establiment turístic, és necessari el vostre consentiment per publicar el telèfon i adreça de correu electrònic de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística.

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Tot i que el vostre número de Registre de Turisme de Catalunya està format per lletres i números, separats per guió, cal que l'informeu de la següent manera:

- En el camp Tipus, indiqueu la primera lletra del vostre Registre.
- En el camp Serveis Territorials, la segona lletra del vostra Registre.
- En el camp Número, la part exclusivament numèrica del vostra Registre.

Dades personals
Número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya
Si desitgeu revocar alguns dels vostres consentiments, envieu un correu a bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat
La revocació implica deixar sense efecte el consentiment previ de publicació de les dades i/o cessió de les dades.

Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Registre de Turisme de Catalunya" Responsable del tractament: Direcció General de Turisme. Finalitat: disposar d'un cens actualitzat dels allotjaments turístics legalitzats, establiments i activitats d'interès turístic i també dels guies i oficines de turisme per tal de donar-ne publicitat, informar-ne del seu contingut i controlar l'oferta turística. Legitimació: obligació legal d'acord amb la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. Destinataris: no cedirem les vostres dades personals a tercers. Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament i a sol·licitar la limitació del tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (Passeig de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o correu electrònic (adreçat a bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació al web del Departament.