• Imprimeix

Consentiment per a la publicació de dades de contacte d'establiments turístics de titularitat persona física

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física, titular d'un establiment turístic, és necessari el vostre consentiment per publicar el telèfon i adreça de correu electrònic de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística.

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Tot i que el vostre número de Registre de Turisme de Catalunya està format per lletres i números, separats per guió, cal que l'informeu de la següent manera:

- En el camp Tipus, indiqueu la primera lletra del vostre Registre.
- En el camp Serveis Territorials, la segona lletra del vostra Registre.
- En el camp Número, la part exclusivament numèrica del vostra Registre.

Dades personals
Número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya
Si desitgeu revocar alguns dels vostres consentiments, envieu un correu a bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat
La revocació implica deixar sense efecte el consentiment previ de publicació de les dades i/o cessió de les dades.

D'acord amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que aquestes dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el tractament següent:

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat Informació bàsica sobre protecció de dades Identificació del tractament: "Trameses d'informació i inscripcions del gencat" Responsable del tractament: Direcció General d'Atenció Ciutadana. Departament de la Presidència. Finalitat del tractament: facilitar a la ciutadania a través del web gencat l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos Legitimació: consentiment de la persona interessada. Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques per a tractaments estadístics. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web del Departament de la Presidència. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament. Registre de Turisme de Catalunya, que té com a finalitat disposar d'un cens actualitzat dels allotjaments turístics legalitzats, establiments i activitats d'interès turístic i també dels guies i oficines de turisme per tal de donar-ne publicitat, informar-ne del seu contingut i controlar l'oferta turística. L'òrgan responsable del tractament és la Direcció General de Turisme. La legitimació per al tractament és el consentiment de la persona interessada. L'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades contingudes en aquest tractament és Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008, Barcelona, o l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat