Impacte gràfic Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement
 • Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement – PN@SC

Ara és el moment de fer un pacte global de país perquè Catalunya avanci fermament cap a una societat del coneixement. Hi ha un convenciment compartit de la necessitat de situar el coneixement propi en la base de totes les estratègies de país, tal com fan les societats capdavanteres. Països de referència amb una formació superior especialitzada, amb una generació constant de nou coneixement que s'incorpora de la manera més ràpida i més eficient possible als nous productes i processos a través de la innovació.

És amb aquesta vocació que s'aprova el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC).

El PN@SC permetrà crear el marc de referència de les futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació que contribueixin a què el percentatge d'activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als dels països capdavanters.

El PN@SC és un acord de país que impulsarà una estratègia compartida entre l'àmbit de l'educació superior, la recerca i la innovació, i l'economia productiva per construir la Catalunya del futur.

Butlletí Coneixementcat

Subscriviu-vos a través de butlletins gencat per rebre'l per correu electrònic

El principal objectiu del PN@SC és avançar cap a un país més basat en el coneixement que doni resposta als reptes econòmics, tant en competitivitat com en ocupació, però també als reptes socials, ja que el coneixement defineix la qualitat de vida d'una societat.

El PN@SC s'estructura al voltant de set eixos, en base als quals es dissenyaran, s'acordaran i s'executaran les accions per acomplir els objectius fixats:

 1. La missió i la visió del sistema de coneixement: Analitzar i dimensionar la missió de dos dels principals agents del sistema de coneixement, les universitats i els centres de recerca, per donar-los l'impuls necessari per garantir una Catalunya basada en el coneixement.

 2. Els recursos humans: Analitzar i proposar un model de personal propi, tant a les universitats com als centres de recerca.

 3. Els recursos econòmics: Establir les mesures necessàries per avançar en un model propi de suport als estudiants més desfavorits, per configurar un model de finançament sostenible i estable per a les universitats públiques, i per establir els recursos econòmics per als centres de recerca, així com per afavorir la participació de xarxes empresarials en la definició i aplicació d'estratègies, especialment en l'àmbit del desenvolupament regional.

 4. El sistema de recerca: Identificar tots els agents del sistema i diferenciar els seus rols per tal d'establir els objectius i adoptar les mesures que consolidin un sistema d'impacte mundial.

 5. El sistema de transferència, d'innovació i d'emprenedoria: Identificar tots els agents actius i el paper que desenvolupen i establir els objectius globals, així com els mecanismes d'interacció i seguiment.

 6. Les infraestructures de suport a la recerca: Generar una xarxa d'infraestructures amb una política estratègica.

 7. La interacció amb el territori i les ciutats: Coresponsabilitzar les regions de Catalunya en el desenvolupament de les polítiques d'innovació gràcies a la connexió entre educació superior, recerca i teixit industrial.

En definitiva, el PN@SC té com a missió que conflueixin les estratègies d'innovació, investigació i educació superior, tres elements que han de permetre el desenvolupament de Catalunya com un país ric, equitatiu i lliure.

"El coneixement genera societat cultes i només una societat culta és lliure."

El PN@SC té una vocació transversal i de consens i, per aquesta raó, integra tots els agents implicats en la generació, transmissió i aplicació del coneixement:

 • Sistema d'educació superior
 • Sistema de recerca i innovació
 • Teixit social i empresarial

 

Així mateix, el PN@SC introdueix el component regional per tal de descentralitzar i coresponsabilitzar les polítiques de desenvolupament basades en el coneixement.

Per aquesta raó, al PN@SC hi participen representants de les dotze universitats públiques i privades catalanes, del Consell de l'Estudiant de Catalunya (CEUCAT), de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya), del Consell Català de la Formació Professional, dels Centres CERCA, d'EURECAT, d'ACCIÓ, dels parcs científics i tecnològics, del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), de les organitzacions empresarials i sindicals, dels partits polítics, de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), de la Federació Catalana de Municipis (FCM), de les demarcacions territorials corresponents a les vegueries, i de les organitzacions socials i culturals, entre d'altres.

El PN@SC és un pacte que implica tot el Govern de Catalunya. Amb el Departament d'Empresa i Coneixement al capdavant, el PN@SC també compta amb la participació dels departaments d'Educació, Salut, Economia i Hisenda, Polítiques Digitals i Administració Pública, Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Cultura i Treball.

L'estructura del PN@SC és la següent:

Plenari

Està presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i l'integra una àmplia representació del Govern, del sistema d'educació superior, del sistema de recerca i innovació, del teixit social i empresarial (partits polítics, organitzacions empresarials, sindicats, organitzacions culturals, etcètera) i de l'àmbit territorial.

Es reuneix cada 6 mesos i té com funció principal elaborar la proposta final del Pacte i tramitar-la al Departament d'Empresa i Coneixement per tal que l'elevi a l'aprovació del Govern, que l'haurà de remetre posteriorment al Parlament.

 

Taula permanent

Està presidida per la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i està integrada per una representació més reduïda de tots els agents implicats en el Pacte.

Es reuneix cada dos mesos i té com a funció principal erigir-se en l'instrument de direcció i coordinació i, per tant organitza i vetlla l'acció dels Grups de Treball.

 

Consell consultiu

Tant el Plenari com la Taula Permanent compten amb el suport d'un Consell Consultiu de fins a 40 personalitats de l'àmbit acadèmic, científic, empresarial, social i cultural, entre d'altres, que no siguin membres del Plenari.

 

Grups de treball

L'estructura es completa amb la creació de set grups de treball que desenvoluparan els set eixos del Pacte. Són els encarregats d'elaborar una proposta de mesures concretes corresponents a cada àmbit i que s'integraran en el document final del Pacte.