• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

V Jornada El futur de les competències professionals a Catalunya. Serveis a les persones

Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya

La Secretaria d'Empresa i Competitivitat, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, el Consell Català de Formació Professional i la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva van iniciar l'any 2018 un projecte per tal d'anticipar quines seran les competències que es requeriran en el món laboral a Catalunya l'any 2030 i establir les bases inicials per desenvolupar un sistema de prospectiva de competències professionals al nostre país.

Es pretenia obrir un marc de debat i anàlisi per anticipar quines seran les competències que es requeriran en el món laboral i assentar les bases inicials per establir un sistema prospectiu de competències professionals a Catalunya.

La part inicial d'aquest projecte consistia en la celebració d'unes jornades sobre el futur de les competències professionals a Catalunya. En elles es volia reflexionar sobre quines s'han de desenvolupar en els sistemes universitari, d'ensenyament i de treball.

El calendari de les 5 sessions va ser el següent:

  1. La disciplina de la prospectiva: què és la prospectiva, quins són els agents clau que fan prospectiva a Catalunya, quin és el mapa de les competències professionals a Catalunya (4 de juny de 2018).
  2. El futur de les competències professionals a Catalunya. STEM - Indústria - Medi Ambient (7 de març de 2019).
  3. El futur de les competències professionals a Catalunya. Serveis a les empreses: administració i gestió, comerç i màrqueting, informàtica i comunicacions, imatge i so (19 de setembre de 2019).
  4. El futur de les competències professionals a Catalunya. Turisme, oci i cultura: turisme, hostaleria i restauració, arts, música, espectacle (20 de novembre de 2019)
  5. El futur de les competències professionals a Catalunya. Serveis a les persones: salut, ensenyament, atenció sòcio-sanitària (27 de febrer de 2020).

Accés a les altres sessions

Turisme, oci i cultura

20 de novembre de 2019

Serveis a les empreses

19 de setembre de 2019

STEM - Indústria - Medi Ambient

7 de març de 2019

Presentacions taula rodona sobre el futur de les competències professionals

Ponència final

Data d'actualització:  27.02.2020