• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Coronavirus: informació rellevant d'Empresa i Coneixement

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa, ofereix un servei d'atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat per fer front a la situació excepcional d'estat d'alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.

El servei inclou un xat que facilita informació sobre totes les mesures per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. Els temes de més interès són accessibles de forma automàtica mentre que de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. un equip d'agents atén personalment les consultes que hi arriben.

Així mateix, ha elaborat un cercador de mesures i ajuts per a empreses relacionats amb la COVID-19.

Finestreta digital

ACCIÓ reforça els seus canals telemàtics de resolució de consultes i d'assessorament empresarial amb la incorporació de l'eina Virtual Desk. Amb aquest nou recurs, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya segueix treballant per a les empreses catalanes en temps real i des de casa.

ACCIÓ ha creat el Marketplace Covid-19 per posar en contacte empreses que busquen o ofereixen solucions tecnològiques durant la crisi del coronavirus.

Virtual Desk

L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta al sector turístic català:

La Direcció General de Turisme ha creat una sèrie de preguntes freqüents sobre les afectacions al turisme de la COVID-19. Així mateix, es posa a disposició del sector turístic el formulari de consultes sobre la COVID-19 per respondre a consultes relacionades amb les mesures decretades amb motiu de l'estat d'alarma aplicables als establiments turístics.

Així mateix, l'Agència Catalana de Turisme, ha creat una pàgina adreçada als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…).

Turisme

El Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha publicat una sèrie de recomanacions per al comerç relacionades amb la COVID-19.

El CCAM ha posat a més en funcionament el Servei de contacte amb empreses de transports. Adreçat tant a ajuntaments, ens locals i associacions o empreses de comerç, aquest servei té per objectiu recollir les demandes d'entitats que necessitin repartir productes amb empreses de transports especialitzades en aquesta feina.

Així mateix, es posa a disposició el formulari de Bústia de contacte en línia per a consultes relacionades amb l'actual crisi pels sectors del comerç, l'artesania i la moda.

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha posat en marxa la campanya 'El confinament: A casa i #SensePerdreEnergia'. Es tracta d'un conjunt d'iniciatives que tenen com a objectiu promoure l'estalvi i l'eficiència energètica durant el període de confinament establert per fer front a la situació d'emergència sanitària.

L'ICAEN també ha publicat un seguit de recomanacions i informació útil sobre la gestió energètica eficient a casa.

La Direcció General d'Indústria ha obert una línia de subvencions per tal que les micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció, que han patit pèrdues econòmiques en virtut de la declaració de l’estat d’alarma i a conseqüència dels efectes de la COVID-19, puguin continuar amb la seva activitat i mantenir els treballadors amb contracte indefinit.

L'Agència Catalana del Consum posa a disposició de la ciutadania un canal de Youtube per fer arribar consultes sobre afectacions en l'àmbit de consum. El canal estarà operatiu de dilluns a divendres de 12.00 a 13.00 h.

L'Agència ha emès una nota informativa sobre les afectacions del coronavirus per a les persones consumidores.

Des de l'Agència també demanen que es faci un consum responsable i solidari i recomanem planificar les compres, comprar només el necessari i no acumular productes.

Consum

Per comercialitzar, de manera temporal, equips de protecció individual (EPI) que compleixin les condicions del marcatge CE, però que encara no disposen d'aquesta marca, cal sol·licitar una autorització a l'Administració, davant el context general de crisi sanitària generada per la COVID-19.

Més recentment, us informem que d'acord amb l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del pla per a la transició cap a una nova normalitat, es reitera que no es poden realitzar cursos presencials en els centres de formació de les entitats docents habilitades per la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat industrial. Igualment es mantenen suspeses sine die les proves presencial de competència professionals que organitza la Subdirecció General de Seguretat Industrial. Només es permeten les activitats de reobertura dels centres per a desinfecció, condicionament i funcions administratives amb les mesures de protecció previstes a l'article 19 en aquells territoris que ja estiguin en fase 1.

Les oficines presencials de registre d'entrada i sortida de documents del Departament d'Empresa i Coneixement romanen tancades, a causa de la crisi sanitària pel coronavirus.

La presentació de documents i tràmits es farà exclusivament per mitjans digitals.

Per adreçar-vos al Departament, podeu utilitzar els canals següents:

  • Per fer tràmits en línia i presentar documentació: la plataforma Tràmits Gencat i el Canal Empresa mitjançant els models específics de presentació de sol·licituds o, en el seu defecte, la petició genèrica (http://seu.gencat.cat), amb les indicacions de la guia Tutorial de Petició Genèrica que podeu trobar a l'apartat Documents.
  • Per demanar informació i suport telefònic: el telèfon d'atenció ciutadana 012.
  • L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) atendrà exclusivament pel canal digital. 
  • Per fer consultes: el formulari de Bústia de contacte en línia.