• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Coronavirus: informació rellevant d'Empresa i Coneixement

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa, ofereix a partir d'avui, dia 19 de març de 2020, un servei d'atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat per fer front a la situació excepcional d'estat d'alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.

Finestreta digital

ACCIÓ reforça els seus canals telemàtics de resolució de consultes i d'assessorament empresarial amb la incorporació de l'eina Virtual Desk. Amb aquest nou recurs, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya segueix treballant per a les empreses catalanes en temps real i des de casa.

ACCIÓ ha creat el Marketplace Covid-19 per posar en contacte empreses que busquen o ofereixen solucions tecnològiques durant la crisi del coronavirus.

Virtual Desk

L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta al sector turístic català:

La Direcció General de Turisme ha creat una sèrie de preguntes freqüents sobre les afectacions al turisme de la COVID-19. Així mateix, es posa a disposició del sector turístic el formulari de Bústia de contacte en línia per respondre a consultes relacionades amb les mesures decretades amb motiu de l'estat d'alarma aplicables als establiments turístics.

Així mateix, l'Agència Catalana de Turisme, ha creat una pàgina adreçada als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…).

Turisme

S'ha habilitat un mecanisme de comunicació a l'administració d'activitat essencial o de suport a l'activitat essencial, per donar seguretat a les empreses industrials manufactureres i a les persones treballadores.

Per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l'estat d'alarma, les indústries manufactureres, han de fer saber a l'Administració que la seva activitat està considerada com a essencial. Aquesta comunicació facilita les tasques de control, adequació a la situació de confinament i seguretat de les mateixes empreses i persones treballadores en els seus desplaçaments.

El Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha publicat una sèrie de recomanacions per al comerç relacionades amb la COVID-19.

El CCAM ha posat a més en funcionament el Servei de contacte amb empreses de transports. Adreçat tant a ajuntaments, ens locals i associacions o empreses de comerç, aquest servei té per objectiu recollir les demandes d'entitats que necessitin repartir productes amb empreses de transports especialitzades en aquesta feina.

Així mateix, es posa a disposició el formulari de Bústia de contacte en línia per a consultes relacionades amb l'actual crisi pels sectors del comerç, l'artesania i la moda.

 • Ajuts al comerç

  El Departament d'Empresa i Coneixement ha activat ajuts al comerç per fer front a la situació econòmica derivada de l'emergència sanitària de la COVID-19. Els ajuts, dotats amb fins a 9 milions d'euros, s'articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i es podran sol·licitar properament.

  Els ajuts van dirigits a empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l'estat d'alarma. També s'hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentats, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya.

 • Servei de contacte amb empreses de transports
 • Altres mesures i recomanacions per al Comerç
 • Recomanacions COVID-19
 • Bústia de contacte en línia

L'Institut Català d'Energia ha publicat un seguit de recomanacions i informació útil sobre la gestió energètica eficient a casa.

L'Agència Catalana de Consum ha emès una nota informativa sobre les afectacions del coronavirus per a les persones consumidores.

Des de l’Agència Catalana del Consum demanen que es faci un consum responsable i solidari i recomanem planificar les compres, comprar només el necessari i no acumular productes.

Consum

S'ha suspès l'activitat educativa presencial a les entitats docents en matèria de seguretat industrial, d'acord amb l'article 9 del RD 463/2020 que suspèn les activitats presencials en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament així com totes les altres activitats educatives o de formació presencials impartides en altres centres públics o privats.

Així mateix, la realització de les proves d'aptitud per a l'acreditació de la competència professional en matèria de seguretat industrial queda també suspesa fins a nou avís amb manteniment de les corresponents convocatòries.

Les oficines presencials de registre d'entrada i sortida de documents del Departament d'Empresa i Coneixement romanen tancades, a causa de la crisi sanitària pel coronavirus.

La presentació de documents i tràmits es farà exclusivament per mitjans digitals.

Per adreçar-vos al Departament, podeu utilitzar els canals següents:

 • Per fer tràmits en línia i presentar documentació: la plataforma Tràmits Gencat i el Canal Empresa mitjançant els models específics de presentació de sol·licituds o, en el seu defecte, la petició genèrica (http://seu.gencat.cat), amb les indicacions de la guia Tutorial de Petició Genèrica que podeu trobar a l'apartat Documents.
 • Per demanar informació i suport telefònic: el telèfon d'atenció ciutadana 012.
 • L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) atendrà exclusivament pel canal digital. 
 • Per fer consultes: el formulari de Bústia de contacte en línia.

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 se suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments del Departament d'Empresa i Coneixement i els seus serveis territorials, dels organismes autònoms i entitats del sector públic adscrits, fins a la pèrdua de vigència del Reial Decret o la seva pròrroga, si escau.  

Així mateix, es suspenen durant el període esmentat els terminis de prescripció i caducitat de qualsevulla acció o dret.