• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

L'Agència Catalana del Consum notifica a AENA un requeriment perquè informi de les mesures adoptades davant la vaga de personal de seguretat de l'aeroport

Torna
Dijous, 08 d'agost de 2019
L’Agència Catalana del Consum (ACC), adscrita al departament d’Empresa i Coneixement, ha notificat aquest matí un requeriment d’informació a la gestora aeroportuària estatal AENA SME, SA. sobre la vaga del personal de TRABLISA, empresa de seguretat privada adjudicatària de la gestió dels controls d’accés a les zones d’embarcament de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.
 
La vaga està anunciada a partir de demà, 9 d’agost i, davant la possibilitat que pugui provocar dificultats als usuaris de l’aeroport tal com ja va succeir l’estiu del 2017, l’Agència ha adreçat a AENA un requeriment per tal que informi sobre els següents aspectes:
 
-       Nombre de vols previstos entre el 9 i el 16 d’agost sobre els quals pot tenir incidència la vaga, amb indicació de les companyies aèries i les dates i hores programades de sortida.
 
-       Nombre estimat de passatgers que tenen contractats vols de sortida que es veuran afectats com a conseqüència de la vaga.
 
-       Nombre total de treballadors de TRABLISA destinats a la gestió del servei de seguretat privada de l’aeroport desglossats per dia i terminal, del 9 al 16  d’agost. En relació amb aquest punt es requereix a AENA l’aportació del plec de condicions contractuals subscrit amb TRABLISA per a la gestió del servei.
 
-       Identificació dels mitjans d’atenció i informació que AENA posarà a disposició de les persones consumidores afectades, pel que fa a les incidències que puguin afectar el normal desenvolupament de les relacions de consum (al mateix aeroport, a la pàgina web, al telèfon d’atenció a l’usuari, etc.)
 
-       Identificació de les vies de reclamació administrativa contra AENA (reclamació de responsabilitat patrimonial administrativa, reclamació interna, disponibilitat o no de sotmetre’s a l’arbitratge de consum, etc.), així com canals de presentació i gestió de les reclamacions (presencialment als mostradors de l’aeroport, electrònicament a través del web, telefònicament, etc.).
 
-       Previsió de que, mitjançant acord del Consell de Ministres, i a petició del Ministeri de Foment i d’AENA, es dicti un laude de compliment obligatori, tal com ja es va fer per posar fi a la vaga del 2017, amb sentència ratificant-ne la legalitat dictada pel Tribunal Suprem en data 16 de novembre de 2018.
 
-       Previsió de que la Guàrdia Civil assumeixi total o parcialment els controls de seguretat, al com va succeir l’estiu de 2017 i, si s’escau, en quins casos i de quina manera es produirà aquesta intervenció.
Recomanacions de l’Agència Catalana del Consum per a les persones usuàries
 
L’ACC, a traves del seu web, aplicació mòbil, xarxes socials i dels mitjans de comunicació, està duent a terme una tasca informativa amb recomanacions adreçades als usuaris de l’aeroport per tal d’atenuar, en la mesura dels possible, els perjudicis i molèsties que es poden derivar de la vaga, així com per orientar-los sobre les vies de reclamació al seu abast.
 
A aquest respecte, l’Agència Catalana del Consum recorda que la vaga del personal dels controls de seguretat de l’aeroport de Barcelona-El Prat prevista a partir de demà no és imputable en cap cas a les companyies aèries que operen en aquest aeroport i recomana:
 
•           Arribar a la terminal de sortida amb antelació suficient i, en cas d’haver de facturar l’equipatge, contactar prèviament amb la companyia aèria per informar-se dels horaris d’obertura de la facturació.
 
•           Si els consumidors pateixen qualsevol incidència –la pèrdua d'un vol per les cues, per exemple–, com que es tracta d’un cas de mal funcionament d’un servei públic, poden presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial al Ministeri de Foment, ja que és el responsable màxim de la gestió aeroportuària. Formulari de reclamació de responsabilitat patrimonial.
 
•           També poden presentar una reclamació a AENA, organisme responsable de la prestació dels serveis aeroportuaris a tot l’Estat. Reclamació de passatgers
 
En cas que l’ACC rebi reclamacions relacionades amb incidències provocades per aquesta vaga, s’intentarà mediar amb AENA per mirar de resoldre els casos que es plantegin.
 
 
Més informació sobre la situació a l'Aeroport de Barcelona-El Prat al telèfon d’Aena:  (+34) 913 211 000
 
 
Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________
 
·  Twitter @empresacat | @coneixementcat  | @consumcat