• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Les Comarques Gironines i Ponent són els àmbits on més ha incrementat l'ús d'Internet l'any 2017

Torna
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Ús d'Internet en els darrers 3 mesos.

Ús d'Internet en els darrers 3 mesos.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’ús d’Internet a les Comarques Gironines i a Ponent ha augmentat més de 5 punts percentuals entre el 2015 i el 2017. Els percentatges de persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos en aquests àmbits són del 85,0% i 83,8%, respectivament, proporció inferior a la mitjana catalana (85,7%).
 
Els àmbits que assoleixen els percentatges més elevats d’ús d’Internet són el Camp de Tarragona (86,9%) i l’Àmbit Metropolità (86,3%), que se situen més de 2 punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea (84,0%), mentre que a les Terres de l’Ebre hi ha el percentatge més baix d’ús d’Internet (80,6%).
 
L’anàlisi dels serveis d’Internet utilitzats a Catalunya mostra que un 74,3% de la població de 16 a 74 anys utilitza el correu electrònic. Aquest indicador supera tant la mitjana europea (72,0%) com l’espanyola (67,6%). Totes les comarques se situen per sobre de la mitjana espanyola, excepte la Terra Alta i el Baix Ebre.
 
D’altra banda, l’Àmbit Metropolità i el Camp de Tarragona també destaquen com els àmbits amb percentatges més elevats de població que ha comprat alguna vegada a través de la xarxa (60,8%, ambdós) i se situen per sobre de les mitjanes catalana (59,8%) i espanyola (54,7%), però per sota de la Unió Europea (63,0%). Per comarques, destaca el Tarragonès, amb el percentatge de compres per Internet més elevat (62,5%), així com les comarques de l’Àmbit Metropolità, totes elles, excepte el Vallès Occidental, amb percentatges superiors a la mitjana catalana.
 
Pel que fa a l’ús d’ordinador, tots els àmbits han registrat una disminució, excepte Ponent i Comarques Gironines. L’any 2017, la proporció més elevada se situa al Camp de Tarragona amb un 79,2% i la més baixa a les Terres de l’Ebre, un 70,1%.
 
Equipament TIC territorial
Tots els àmbits territorials presenten una millora en els indicadors d’equipament entre el 2015 i el 2017, llevat de les incidències patides amb el proveïdor d’accés a Internet, que només s’ha reduït en 5 dels 8 àmbits.
 
Entre aquests indicadors, l’àmbit Metropolità presenta el 2017 la proporció més elevada de llars amb accés a Internet a través de banda ampla, amb un percentatge del 83,7% mentre que a les Terres de l’Ebre s’assoleix la proporció més baixa, amb un 76,4%. Per comarques, destaca el Vallès Oriental (85,1%) que és l’única que supera la mitjana europea de llars amb accés a Internet (85,0%).
 
Pel que fa a les llars amb incidències amb el proveïdor d’Internet, l’Alt Pirineu i Aran, el Penedès i les Terres de l’Ebre són els únics àmbits on ha augmentat la proporció de llars amb incidències amb el proveïdor d’Internet. El menor percentatge es registra a les Comarques Gironines (23,5%), mentre que a l’Alt Pirineu i Aran, amb un 35,5%, és on s’ha registrat la proporció més elevada. Per comarques, una de cada tres presenta un percentatge inferior a la mitjana catalana (24,7%).
 
 
AMPLIACIÓ DE RESULTATS. CATALUNYA
 
Aquesta estadística també proporciona resultats per al conjunt de Catalunya d’indicadors sobre TIC que es consideren rellevants en cada edició de l’enquesta, com per exemple la presència de la tauleta tàctil a les llars, les compres per Internet o l’ús d’Internet per cercar, planificar o contractar serveis turístics.
 
El 96,9% de les llars catalanes disposen de telèfon mòbil el 2017. D’aquestes, el 42,4% disposen de 2 mòbils, seguit de les llars amb 1 mòbil (22,5%), les que en tenen 3 (18,4%) i les llars amb 4 mòbils o més (16,6%).
 
Pel que fa a les tauletes tàctils, que n’hi ha al 54% de les llars, la majoria d’aquestes llars en tenen 1 (64,7%), seguides de les llars amb 2 tauletes (26,5%) i, a més distància, les llars amb 3 tauletes o més (8,7%).
 
A Catalunya l’any 2017, 8 de cada 10 persones de 16 a 74 anys han fet servir Internet els darrers 3 mesos i, d’aquestes, el 54,4% ho han fet per buscar informació relacionada amb la planificació de viatges, el 48,2% per fer reserves i el 46,1% per fer pagaments. Aquests percentatges superen el 60% en el col·lectiu de persones de 25 a 34 anys, que és el que més utilitza Internet per a activitats relacionades amb els viatges.