• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 2,1 punts interanuals al primer trimestre del 2018

Torna
Divendres, 21 de setembre de 2018
Al primer trimestre del 2018, l’índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats empitjora 2,1 punts en termes interanuals, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’evolució desfavorable de l’índex s’explica pel comportament del component nominal, que ha empitjorat 2,3 punts en termes interanuals, ja que l’euro ha continuat apreciant-se respecte de les principals divises. En canvi, el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats segueix una tendència favorable des de mitjan 2016, i mostra una millora de 0,3 punts interanuals el primer trimestre del 2018.
 
L’evolució desfavorable de l’índex de competitivitat es reflecteix en totes les àrees geogràfiques analitzades, excepte en la zona euro. El component de preus presenta una contribució favorable a l’índex de competitivitat de manera generalitzada en totes les àrees, però el component nominal contraresta en major o menor mesura aquests guanys. Així, l’índex de competitivitat respecte dels nous països industrialitzats d’Àsia presenta una evolució interanual força desfavorable de 8,4 punts interanuals. Els països desenvolupats i la UE-28 reflecteixen pèrdues menys accentuades de competitivitat, d’1,7 i 0,1 punts, respectivament. En canvi, s’aprecia una evolució lleugerament favorable de la competitivitat en la comparativa amb la zona euro, de 0,1 punts.

Més informació