• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia disminueixen un 2,7% interanual al segon trimestre del 2018

Torna
Divendres, 07 de setembre de 2018
Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 17.539,2 milions d’euros el segon trimestre del 2018, xifra que representa un augment del 2,2% respecte del mateix període de l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), les exportacions d’alta tecnologia, que representen el 10,3% del total d’exportacions, han disminuït un 2,7% interanual en el mateix període. Els productes de nivell tecnològic mitjà alt són els únics que han incrementat les vendes a l’estranger (7,8%), ja que les de nivell mitjà baix han disminuït un 2,1% i les de baix contingut tecnològic un 3,4%.
 
Les exportacions d’alta tecnologia han assolit un valor de 1.805,9 milions d’euros al segon trimestre (‑2,7% interanual). Les vendes a països de la Unió Europea han disminuït (-11,2%), però les destinades a la resta del món han augmentat (6,2%). Per grups de productes, l’evolució ha estat força diferent: les vendes de productes farmacèutics han augmentat un 2,0%, mentre que les de productes informàtics, electrònics i òptics han disminuït un 14,8%.
 
Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt, que representen la meitat de les exportacions de productes industrials, han assolit un valor de 8.811,2 milions d’euros el segon trimestre del 2018, xifra que suposa un augment d’un 7,8% interanual. Aquesta dada s’explica per l’augment de les vendes de tots els productes que formen aquest nivell, encapçalats pel grup Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (8,9%). Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 7,5% i les destinades a la resta del món un 8,5%.
 
Els productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 2.561,4 milions d’euros) han disminuït les vendes a l’exterior un 2,1%. Aquesta dada s’explica pel descens de les exportacions a la Unió Europea (-6,1%), ja que les destinades a la resta del món han augmentat (7,0%).
 
Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 4.360,7 milions d’euros, han disminuït un 3,4% en relació amb el segon trimestre de l’any anterior. Per àrees geogràfiques, les vendes d’aquest nivell han disminuït tant a la Unió Europea (-3,7%) com a la resta del món (-2,8%).
 
Les importacions de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 6,3% interanual
Al segon trimestre del 2018, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 20.828,1 milions d’euros, xifra que representa un creixement interanual del 8,7%. Tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger, excepte els de baix contingut tecnològic (-2,6%). Les compres d’alta tecnologia han augmentat un 6,3%, les de nivell tecnològic mitjà alt un 14,5% i les de contingut mitjà baix un 11,2%. Les compres de productes industrials procedents de la Unió Europea han augmentat en tots els nivells i les procedents de la resta del món també, excepte les de baix contingut tecnològic (-5,9%).

Més informació