• Imprimeix

Els ajuts Interlingua impulsen les llengües en l'àmbit universitari

Torna
Dijous, 14 de setembre de 2017
La Direcció General d’Universitats del Departament d’Empresa i Coneixement, conjuntament amb la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, convoca els ajuts Interlingua, dotats amb 611.779 euros, amb l'objectiu d'impulsar el foment i l'ús de les llengües en l'àmbit universitari, amb un tractament especial per al foment del català, que enguany s'amplia a l'occità i la llengua de signes catalana, i amb l'impuls de terceres llengües com l'anglès, usades en la comunitat universitària com a resultat de la internacionalització derivada de l'espai europeu d'educació superior.
En la convocatòria de l’any 2017 s’han presentat 262 projectes. Del total dels ajuts, un 53,4% ha estat per a projectes en català, un 2,3% per a l’occità, un 2% per a la llengua de signes catalana i un 42,3% per a l’anglès i altres terceres llengües.
 
Entre els projectes subvencionats hi ha l'elaboració d’un curs d’occità inicial en línia, obert i amb exercicis autocorrectius. És un projecte interuniversitari, que coordina la Universitat de Lleida (UdL). Així mateix, rebrà un ajut l'adaptació de part del contingut didàctic del programa Argumenta en entorn MOOC (projecte interuniversitari, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També reben ajut altres cursos en entorn MOOC, com la millora del curs English For Teaching Purposes de la UAB, nous cursos MOOC de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (Curs d’introducció a la cultura catalana, Curs d’intercomprensió lingüística i Curs sobre la figura de Pompeu Fabra)  i un curs SPOOC de Dret, per a l’elaboració  del treball de fi de grau, de la Universitat de Girona (UdG). 
 
Altres projectes subvencionats són la darrera fase del projecte d’elaboració d’un examen que permeti acreditar la capacitació per fer docència en anglès a la universitat (projecte interuniversitari, coordinat per la UAB); l'elaboració de materials i creació de cursos adreçats als estudiants internacionals que arriben a les universitats catalanes, com també per als estudiants catalans que participen en programes de mobilitat internacional; l’oferta de cursos virtuals i semipresencials de català a les plataformes Parla.cat i Aula Mestra de la Direcció General de Política Lingüística, i també cursos virtuals de terceres llengües.
 
Algunes universitats incorporen en els seus projectes l’elaboració d’eines i recursos per donar a conèixer la llengua de signes catalana (UB, UAB, URL i UPF). La UPF destaca amb la presentació de quatre projectes sobre la llengua de signes catalana (LSC), entre els quals hi ha un curs MOOC d’introducció a la LSC i l’elaboració de materials d’accés lliure de nivell C1.