• Imprimeix

La Generalitat destinarà 7,5 milions d'euros a millorar la competitivitat del comerç durant 2017

Torna
Dilluns, 20 de març de 2017
Imatge de la Llotja de Mar aquest migdia en la sessió inaugural de la Setmana del Comerç

Imatge de la Llotja de Mar aquest migdia en la sessió inaugural de la Setmana del Comerç

  • El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha presentat avui a la Llotja de Mar, en el marc de la Setmana del Comerç, el programa de subvencions en l’àmbit del comerç, els serveis, l’artesania i la moda per al 2017
  • Amb aquests incentius, la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) volfer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient
  • La presentació s’ha fet en el marc de la sessió inaugural de la Setmana del Comerç, una iniciativa pionera i de país organitzada per la Generalitat, que se celebra des d’avui i fins al 26 de març a tot Catalunya, amb l’objectiu d’aportar coneixement al sector i alhora apropar al ciutadà la importància del comerç en el model de país

 

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha presentat avui a la Llotja de Mar el Programa de subvencions en l’àmbit del comerç, els serveis, l’artesania i la moda per al 2017. En el marc de la sessió inaugural de la Setmana del Comerç —que se celebra des d’avui i fins al diumenge 26 de març arreu de Catalunya—, el conseller Baiget ha donat a conèixer el pla d’incentius per al sector per enguany, amb una dotació prevista de 7,5 milions d’euros.

 
Amb aquest pla d’incentius 2017, la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Direcció General de Comerç, concreta la seva voluntat de fer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.
 
En el marc de la presentació, el conseller ha volgut destacar que “vivim temps de canvis que afecten a tots els sectors econòmics, i també al del comerç, i precisament en aquests moments en que es comença a percebre una recuperació del consum, el Govern vol estar al costat a l’empresa comercial que cada dia amb esforç puja la persiana del seu negoci, i contribueix amb això a cohesionar i dinamitzar les nostres ciutats”. Així mateix, Baiget ha afegit que la Generalitat reitera “el seu compromís amb els valors del comerç, que també són els del país”.  
 
Els incentius presentats avui inclouen tres línies d’ajuts: la del foment de la competitivitat de l’empresa a través  de les entitats, la línia d’ajut a la participació d’empreses artesanes a fires professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional; i la línia d’internacionalització de la moda.
 
L’objectiu de la primera línia d’ajuts —orientada a entitats i associacions sectorials i territorials del comerç— és donar suport a les actuacions que agrupin esforços col·lectius per a l’impuls de projectes encaminats a fer de Catalunya un país ric en comerç de proximitat i comerç d’alta concentració, mantenint l’històric equilibri entre formats i creant sinergies amb agents d’altres àmbits vinculats, com poden ser el turisme, la gastronomia, la cultura i la tradició. 
 
Aquesta convocatòria d’ajuts també s’adreça a les empreses artesanes i a les del sector moda, amb el propòsit de millorar la visibilitat de les empreses de cada branca d’activitat: en el cas de la moda, fomentant la internacionalització dels nostres dissenyadors mitjançant la presència en showrooms internacionals; pel que fa a l’artesania, incentivant la participació dels artesans en fires del sector, a fi de potenciar la comercialització dels seus productes.
 
El termini per acollir-se a aquests ajuts s’obre a principis d’abril. El programa de subvencions al comerç per a 2017 es completarà amb la publicació, entre maig i juny, de la segona convocatòria d’ajuts adreçats especialment a l’empresa comercial i a l’activitat firal.
 
A banda de la programa d’incentius previst per enguany, el conseller Baiget ha anunciat la partida de 7,5 milions d’euros en crèdits al comerç, a través de l’Institut Català de Finances (IFC).  
 
La presentació dels incentius s’ha fet aquest migdia a la Llotja de Mar, en el marc de la sessió inaugural de la Setmana del Comerç, a la que han assistit més de 300 professionals del comerç i representats del sector, i que ha comptat també amb la participació de la directora general  de Comerç, Muntsa Vilalta. Sobre la Setmana Vilalta ha destacat que “és una iniciativa pionera i de país, que vol aportar coneixement al sector, i també apropar al ciutadà la importància del comerç, no només des del vessant econòmic, sinó també com a eix vertebrador i de país”.
 
Així mateix, Vilalta ha volgut destacar “la complicitat i dinamisme” de les entitats i associacions territorials i sectorials que ha permès programar més de 120 activitats arreu de Catalunya al llarg d’aquesta setmana. D'altra banda, ha presentat oficialment al sector la campanya institucional #comerçincreïble, per promocionar el comerç de proximitat, una campanya "de gran abast, que apel·la a les emocions i les experiències, i que s'adreça al ciutadà i també al sector, perquè volem que el comerç sigui el protagonista absolut, posant en valor el seu paper econòmic i també social", ha apuntat Vilalta.
 
 
Línies d’Incentius al Comerç, als Serveis, a l’Artesania i a la Moda 2017
El programa d’incentius inclou les següents línies de subvenció
 
  1. Competitivitat de l'empresa a través de les entitats
L’objectiu d’aquesta línia és impulsar la competitivitat de les empreses a través d’entitats mitjançant projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat, i/o a través de projectes per posicionar la transformació digital del comerç, potenciar l’enfortiment de les empreses, mantenir i desenvolupar el talent, i fomentar la internacionalització.
 
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts són les entitats representatives del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, ja siguin entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, o empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra).
 
La tipologia d’accions subvencionables dins d’aquesta línia són:
 
  • Projectes de transformació digital a nivell associatiu (Creació de pàgina web, creació o millora de la comunicació a les xarxes socials, APP’s, sistemes de digitalització de la publicitat, o similars).
  • Projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial (Difusió i comunicació de l'oferta comercial, activitats de promoció del comerç, accions de fidelització dels clients, millora del mix comercial, o assistència a fires per promoció de l'entitat)
  • Projectes per mantenir i desenvolupar el talent (Organització de fires, tallers, formació, jornades, Tour Retails o premis, tant sectorials com territorials)
  • Projectes de foment de la internacionalització (Assessorament extern per part d’empreses especialitzades que impulsin la internacionalització de les empreses associades, assistència a jornades de formació internacional, etc).
 
Per acollir-se a la subvenció, el cost de l’acció ha de ser d’un mínim de 3.000 euros. L’ajut serà de fins al 50% del cost de les accions, fins a un màxim de 23.000 euros, més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000 euros. En el cas de les associacions dels mercats municipals i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s'estableix en 8.000 euros més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000 euros.
 
  1. Participació d’empreses artesanes a fires professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional
L’objectiu d’aquesta línia és promoure la comercialització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat i la internacionalització mitjançant la participació d’empreses artesanes en fires i salons professionals, d’àmbit nacional, estatal i internacional. S’inclouen les fires adreçades a públic general en l’àmbit internacional. Els beneficiaris d’aquesta línia són empreses que desenvolupin activitats relatives al repertori de famílies d’oficis artesans recollit al Decret sobre activitat artesanal, excloent expressament l’artesania alimentària. La inversió mínima subvencionable és d’un total de 1.000 euros (incloent diferents actuacions, i essent la despesa mínima per fira de com a mínim 500 euros).  L’ajut serà de fins el 50% de la despesa, fins un màxim de 2.500 euros, en fires nacionals i estatals, i de 5.000 en fires internacionals.
 
Entre les despeses subvencionables dins d’aquesta línia hi ha la contractació de l’espai i de l’estand, el lloguer de mobiliari i assegurances, les despeses de muntatge i decoració (sempre que es realitzin per compte aliè), els serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com la contractació de personal extern, el transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè), i la retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s’escau.
 
 
  1. Internacionalització de la moda
 
L’objectiu d’aquesta línia és estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en  showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals, i augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la diversificació de mercats.  Es poden acollir a aquesta línia empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals. Les accions a subvencionar són les relatives a la participació com a expositors en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol.
 
Per acollir-se, caldrà una inversió mínima total de 1.000 euros (per la totalitat de la participació a diferents fires durant l’any, essent la despesa de cadascuna de les fires de com a mínim 500 euros). Pel que fa a la quantia, en el cas de les pimes, es subvencionarà fins al 20% de la participació en fires, salons i showrooms dins la UE, i fins al 50% si són fora de la UE. Per a les microempreses i autònoms, l’ajut serà de fins al 50%, amb un màxim de 6.000 euros. Entre les despeses subvencionables s’inclouen el transport i assegurança de la col·lecció o productes a exposar, la contractació de l’espai on es faci el showroom, la producció de l’espai, el muntatge i desmuntatge, i les accions de promoció de la participació.
 
 
Resultats 2016: 6,67 milions d’euros en subvencions al comerç, artesania i moda al 2016
 
Durant l’any passat, la Generalitat –a través del CCAM– va destinar 6,67 milions d’euros en subvencions al sector del comerç, les fires, l’artesania, i la moda, per a un total de 1.826 projectes. Analitzat per programes, es van atorgar 3,6 milions d’euros a un total de 356 projectes, per millorar la competitivitat de l’empresa comercial. Així mateix, es va destinar 1,2 milions d’euros a 516 projectes dins el programa per afavorir la continuïtat de locals comercials i el relleu generacional en processos de traspàs de negoci.
 
 
Programa
Sol·licituds atorgades
Inversió
Subvenció
Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de les entitats
 
356
  
8.539.423,99 €
 
3.674.530,42 €
Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials
 
424
  
5.799.809,37 €
 
1.212.324,76 €
Implementació d’eines d’innovació tecnològica
331
   2.099.033,30 €
    793.485,71 €
Participació en activitats firals sectorials, multisectorials, i els serveis a Catalunya
238
   1.222.467,50 €
    454.593,17 €
Comercialització de l’artesania
129
      868.039,54 €
    326.028,30 €
Internacionalització de la moda
52
   1.064.317,96 €
    209.248,91 €
TOTAL
1530
 19.593.091,66 €
 6.670.211,27 €
 
D’altra banda, dins el programa d’implementació d’eines d’innovació tecnològica, es van destinar l’any passat prop de 800 mil euros a un total de 331 projectes presentats, i dins del programa de participació en fires, més de 450 mil euros, a un total de 238 projectes.  Dins el programa de comercialització de l’artesania es van atorgar 326.000 euros (a 129 projectes) i prop de 210 mil euros a la internacionalització de la moda (a 52 projectes).
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes a través de:
A Twitter:  @empresacat
A Facebook: @empresacat
Al canal de Youtube: Empresacat