• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Suspensió de termes i terminis en la totalitat dels procediments administratius

16/03/2020 16:27
Dispositiu mòbil amb tràmit Petició genèrica a la pantalla

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 se suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments del Departament d’Empresa i Coneixement i els seus serveis territorials, dels organismes autònoms i entitats del sector públic adscrits, fins a la pèrdua de vigència del Reial Decret o la seva pròrroga, si escau.  

Així mateix, es suspenen durant el període esmentat els terminis de prescripció i caducitat de qualsevulla acció o dret.