• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Nova guia per a l'ús de la 1-metil-2-pirrolidona (NMP), substància sotmesa a restricció basada en "Derived no Effect Levels (DNEL)"

22/07/2019 09:04

La NMP s'utilitza com a dissolvent de deposició superficial, en processos de fabricació. És una substància usada en indústries de producció de bateries, semiconductors, fibres, productes farmacèutics i revestiments de filferro. Tots aquests usuaris de NMP hauran de complir la restricció abans del 9 de maig de 2020. Per a la NMP utilitzada en recobriments metàl·lics, el termini és el 9 de maig de 2024.