• Imprimeix

Nova obligació sobre la resposta sanitària en cas d'urgència i les mesures preventives.

04/04/2017 13:04

El Reglament UE 2017/542 inclou en el Reglament CE 1272/2008 (CLP - sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges) l'Article 25.7 (que afecta l'etiqueta de conformitat) i l’"Annex VIII. Informació harmonitzada relativa a la resposta sanitària en cas d'urgència i les mesures preventives".

Suposa una nova obligació relativa a la informació harmonitzada sobre la resposta sanitària en cas d'urgència i les mesures preventives. Aplica als importadors i usuaris intermedis que comercialitzin mescles per:

- ús de consumidors: a partir de 2020.01.01.
- ús professional: a partir de 2021.01.01.
- ús industrial: a partir de 2024.01.01.

Aplica als importadors i usuaris intermedis que hagin presentat informació relativa a mescles perilloses a partir de 2025.01.01.

No s'aplica a:

- mescles per a investigació i desenvolupament científic ni a mescles per a investigació i desenvolupament orientats a productes i processos.
- mescles classificades únicament per a un o diversos dels següents riscos:

  • gasos a pressió.
  • explosius.