• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Una quarantena d'assistents a la presentació de les novetats Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica

06/09/2019 13:25
20190906 DGI presentació novetats SIPAE i proj llei APEUS

La dir. gral. d'Indústria, Matilde Villarroya, acompanyada del subdirector gral. de Política Indústria, Jordi Carbonell, en la presentació

La jornada, presentada per la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, també ha analitzat les implicacions i les afectacions que tindrà en l'organització i gestió dels polígons, la futura llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs)

Davant d'un auditori de juristes, professionals del sectors i representants de consistoris i entitats municipalistes, la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, ha presentat avui les novetats del Sistema de d'Informació de Polígons Industrials (SIPAE). Villarroya ha destacat que "el Cens de polígons és una eina viva i cal actualitzar-la permanentment perquè sigui útil per aquelles empreses que busquen localització per instal·lar-se".

En aquest sentit, s'han afegit al SIPAE noves capes de d'informació com la consulta del cadastre o el Mapa Urbanístic de Catalunya (per conèixer la classifcació del sòl). Així mateix, incorpora classificacions accessòries com el gestor de residus industrials, les unitats de recerca i innovació ambiental, o la intensitat viària mitjana a les diferents vies. Segons ha explicat el subdirector general de Política Industrial, Jordi Carbonell, "la intenció és que la eina sigui el més operativa possible".

En la jornada també s'han explicat les implicacions i aplicació de la futura llei d'Àrees de Promoció Urbana (APEUs) que impulsa el Departament d'Empresa i Coneixement. Segons ha explicat Carbonell, "aquesta normativa està liderada des de la Direcció General de Comerç, pero hem volgut incloure tot un capítol específic a la llei que doni cobertura als polígons, ja que es tracta d'una activitat econòmica important que també es desenvolupa en sòl urbà".

El projecte de llei de les APEUs s'inspira en el model anglosaxó dels Business Improvement Districts (BIDs), que aposta per una forma de gestió compartida público-privada, amb la implicació dels titulars dels "drets de possessió" dels polígons, mitjançant una entitat gestora encarregada d'implentar un pla d'actuació orientat a la millora de l'àrea delimitada pel polígon, amb actuacions adreçades a les empreses, les persones, les infrastructures i els serveis logístics.

Les actuacions es finançaran mitjançant contribucions patrimonials de caràcter no tributari per part dels integrants de l'APEU industrial, i amb altres fonts de finançament, com incentius públics per part de la Generalitat. Segons Carbonell, "cal una certa sensibilització de determinats col·lectius per tal que visualitzin les APEUs com una eina real de millora de la competitivitat". Carbonell ha insistit en la necessitat que tots els implicats participin en l'elaboració de la normativa per tal que reculli tots els interessos i sensibilitats.