• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Una cinquantena de professionals assisteixen a la jornada de la FUE per presentar el Pla d'actuacions 2019-2021

28/03/2019 13:31
20190327 Sessió FUE Purecosmos

Sessió FUE Purecosmos a ACCIÓ

Dins del marc del programa Purecosmos, aquest dimecres s'ha celebrat la jornada "Finestreta Única Empresarial: relació electrònica amb les empreses. Pla d'acció 2019-2021". A la sala d’actes d’ACCIÓ ha tingut lloc la presentació de les principals línies d’acció del Pla de la Finestreta Única Empresarial per als propers anys.

Seguint la línia col·laboració amb el món local i el sector empresarial, el Govern de la Generalitat ha plantejat el tercer Pla de la FUE. Amb els plans anteriors -1er pla (2011-2014) i 2on pla (2015-2017)- s’han portat a terme actuacions -tant de caràcter normatiu com de promoció i impuls de noves mesures- amb la voluntat de simplificar les relacions entre les empreses i les administracions, reduir l’excés de càrregues i tràmits burocràtics i en definitiva facilitar l’activitat econòmica, com a motor de creixement i ocupació.

Fins al moment, s’ha possibilitat desenvolupar i consolidar una transformació real de la relació administrativa amb les empreses i reduir les càrregues administratives. La posada en marxa d’un negoci és tot un repte per una persona emprenedora i si bé és important conèixer tots els procediments administratius que ha de realitzar per poder iniciar la seva activitat, encara té més importància, que d’una forma àgil, fàcil i des del mateix espai, pugui conèixer tots els serveis de finançament, ja siguin subvencions, ajuts, préstecs, etc. que les administracions posen al seu abast.

El nou pla FUE 2019-2021 impulsat des de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) del Departament d'Empresa i Coneixement, vol oferir tots aquests altres serveis que han de fer possible que la relació amb l’administració esdevingui complerta des d’un únic canal de comunicació.

En el marc del Pla de la FUE 2019-2021, es plantegen fites com la modificació de la Llei 16/2015 per simplificar encara més els règim d’intervenció administrativa i la introducció d’un nou servei d’informació i gestió de finançament i una major agilització de la tramitació dels projectes considerats estratègics per l’economia catalana. Així mateix, el nou pla FUE farà possible la gestió de dades que comporta una transformació profunda dels processos administratius amb l’objectiu que l’empresari pugui legalitzar la seva activitat  aportant les dades una única vegada a través de Canal Empresa.