• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Novetats en l’Impost sobre les estades en establiments

Les modificacions aprovades pel Parlament de Catalunya s’apliquen des de l’1 d’abril de 2017.

Recepció d'un establiment

En aquest enllaç podeu consultar tota la informació relativa a l'Impost sobre les estades en establiments turístics, incloses les modificacions que s’han incorporat amb l’aprovació de la Llei catalana d’impostos.

D’entre els principals canvis destaquen l’actualització d’algunes de les tarifes i l’increment del percentatge destinat a les administracions locals que passa del 30% al 50%.

L’impost turístic, un element de reequilibri
Pel que fa a la gestió concreta dels fons ingressats amb l’impost d’estades turístiques, la Generalitat els destina a: l’impuls de la promoció turística; el desenvolupament d’infraestructures turístiques; la creació i la millora dels productes turístics; el turisme sostenible i responsable; i la protecció i millora dels recursos turístics.

En total, des de la seva posada en marxa, el novembre de 2012, i fins el 2015, la Generalitat ha recaptat amb aquest impost 126,8 milions d’euros, dels quals uns 40 milions s’han transferit als ens locals.

D’entre els principals canvis destaquen l’actualització d’algunes de les tarifes i l’increment del percentatge destinat a les administracions locals que passa del 30% al 50%.

Data d'actualització:  30.05.2017