• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Última fase del Land Sea

A Catalunya, durant 2019, aquest projecte europeu se centrarà en el Parc Natural del Delta de l’Ebre per treballar amb les prioritats de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Parc Natural

Durant la trobada celebrada a Barcelona aquest 2018 es van tractar les polítiques de foment  de  l’ecoturisme a cada una  de les regions participants. En el cas de Catalunya,  es posa l’accent en aquest Parc Natural com a exemple de l’hàbitat aquàtic més extens de Catalunya i amb una rica diversitat d'ambients. Riu, mar, badies, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, llacunes costaneres, illes fluvials i ullals, juntament amb els arrossars...tots ells acullen una gran diversitat d'organismes (ocells, peixos, rèptils, amfibis, invertebrats...) adaptats als diferents hàbitats, on cal sumar una notable presència humana i una activitat econòmica que necessita d’una gestió equilibrada  per a la seva conservació i ús turístic 

Al setembre  va tenir lloc la segona trobada de l’any a Hamburg , on es va conèixer la gestió  turística del Hamburgisches Wattennmeer  localitzat a l’illa de Neuwerk, un espai amb escassa   presència humana – hi habiten 40 persones- però que la visiten anualment unes 120.000 persones.

De cara l’any vinent, es durà a terme un intercanvi entre tècnics de les diverses destinacions participants per conèixer de primera mà com s’estan gestionant els diferents espais i poder aprendre de les diferents gestions.

A Catalunya, l’intercanvi es farà amb els participants italians tant de la regió com de la universitat. Molisse té aprovat  un model per desenvolupar l’ecoturisme a la costa de l’Adriàtic que inclou inversions elevades en protecció i en desenvolupament d’infraestructures i incorpora  un sistema de seguiment amb indicadors de sostenibilitat que pot aportar coneixement respecte a situacions que també es donen a Catalunya. Des de Catalunya es donarà a conèixer com s’està implementant el Pla de foment del turisme de natura, incloent les polítiques de promoció que el nou pla de màrqueting  desenvolupa. Aquest intercanvi, previst pel proper mes de maig, tancarà el procés previst en el projecte com a coneixement i intercanvi de les millors pràctiques possibles.

La Direcció General de Turisme participa en el projecte Land Sea Interreg Europe juntament amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i les regions de Molisse (Itàlia), Varna (Bulgària) i Hamburg. El projecte Land-Sea s’integra dins el programa europeu Interreg que ajuda els governs regionals i locals europeus a desenvolupar polítiques que generin un impacte sostenible per a les persones i els territoris, a través de la creació d’espais on compartir experiències.

Land-Sea_CMYK_EU_FLAG

En el cas de Catalunya, es posa l’accent en el Parc Natural del Delta de l’Ebre com a exemple de l’hàbitat aquàtic més extens de Catalunya i amb una rica diversitat d'ambients.

Data d'actualització:  18.12.2018