• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Recomanacions estudis de mobilitat

La Direcció General de Comerç ha elaborat, conjuntament amb la Direcció General de Carreteres, la Direcció General de Transport i Mobilitat i l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, un document d’indicadors de mobilitat als grans equipaments comercials, mitjançant l’anàlisi de les metodologies i els resultats de diferents estudis d’avaluació de la mobilitat generada i a partir de la recopilació de dades in situ, amb l’objectiu d’establir una sèrie de recomanacions per tal de millorar la mobilitat als grans equipaments comercials, d’acord amb la política de mobilitat que s’està aplicant a Catalunya des de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Data d'actualització:  21.08.2012

Informació relacionada