• Imprimeix

Primeres passes del Sistema d'Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya

Concentrarà en una plataforma de dades la major part de la recerca turística que es fa al país.

Acte de signatura del Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya

El Departament d’Empresa i Coneixement ha signat un acord amb nou universitats catalanes i amb entitats del sector turístic català per crear aquest Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya (SIITC), l’objectiu del qual és obtenir un model de coneixement adaptat a les necessitats del sector turístic català. Per primer cop, Catalunya disposarà d’un sistema d’informació turístic propi que posarà el coneixement generat a l’abast de tothom. 

El sistema permetrà conèixer millor el nostre turisme i aquest coneixement transferit a les empreses, contribuirà a millorar la seva competitivitat. Una eina d’aquestes característiques serà de gran valor per definir millor el nostre model turístic i reforçar la posició de lideratge de la destinació turística catalana. 

El fet que hi estiguin implicats els grups de recerca de les universitats incentivarà a diferents professionals de diversos àmbits a treballar de forma coordinada, per establir sinergies i crear un hub de coneixement que potenciï noves recerques i col·laboracions entre universitats. 

Els cosignants d’aquest acord són: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra – Tecnocampus de Mataró, la Universitat Ramon Llull, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, l’Escola Superior d’Hosteleria de Barcelona (ESHOB), la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat), l’Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

 

Un sistema d’informació complet i complex

 

La idea de crear un sistema de coneixement turístic propi neix a partir de la detecció de certes mancances en aquest àmbit:

  • La necessitat d’impulsar la generació i transferència de coneixement per millorar la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística.
  • L’existència de buits d’informació sobre la dinàmica i el funcionament del sistema turístic català.
  • L’existència de diferències substancials entre les necessitats de coneixement dels diversos agents productius, les institucions i la pròpia societat.
  • El fet que bona part del coneixement existent és tàcit i, conseqüentment, difícilment transferible.

 

Per suplir aquestes mancances, s’ha ideat un sistema de generació de coneixement basat en tres eixos:

  • Creació d’una plataforma de dades que incorpori les dades existents i generi nous indicadors a partir de la informació disponible.
  • Creació d’unes eines de transferència que canalitzin els fluxos d’informació entre els diferents agents implicats.
  • Constitució de xarxes de coneixement per processar la informació existent i crear nous coneixements.

 

La plataforma de dades consistirà en un repositori integrat de bases de dades rellevants per al coneixement turístic de Catalunya. Podran ser bases d’interès turístic ja existents (IDESCAT, INE...), bases de dades no turístiques però d’interès turístic (registres empresarials, de consum, indicadors territorials, ambientals  o urbanístics, etc), indicadors derivats de fonts d’informació online (anàlisi del comportament del consumidor, de les dinàmiques de l’oferta de serveis, de la imatge, reputació i posicionament de les destinacions, etc), o sistemes de coneixement ad hoc orientats al coneixement de dinàmiques específiques.

La plataforma de dades consistirà en un repositori integrat de bases de dades rellevants per al coneixement turístic de Catalunya, a l’abast de tothom

Data d'actualització:  27.09.2017