• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Primer manual de senyalització de camins de la Direcció General de Turisme

Catalunya té 4.500 km de senders GR homologats i diversos itineraris de petit recorregut.

Rètol de senyalització de camins

La Direcció General de Turisme (DGT) ha publicat per primera vegada un Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada, que estableix el model de senyalització que es vol implementar a Catalunya. La seva elaboració ha comptat amb la col·laboració de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), i la Diputació de Barcelona, entre d’altres.

Aquest manual encaixa en els plantejaments del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, ja que és la base per a la creació d’un tipus d’experiència amb personalitat pròpia, adreçada a un públic conscient de la repercussió social i ambiental de la seva activitat. Disposar d’una xarxa de camins totalment senyalitzats contribueix a la desestacionalització, diversificació i desconcentració de l’oferta turística i també facilita la creació de millors productes turístics que provoquin més despesa per part dels visitants.

En l’actualitat no existeix un model de senyalització consensuat a nivell internacional. Hi ha dos models força estesos que conviuen: el d’itineraris i excursions, que no estableix relacions entre els diferents camins, i el de camins en xarxa, interconnectats per nodes (indrets o poblacions rellevants que actuen com a punts de creuament), que permet la coexistència amb petits i grans itineraris. Aquest últim és el model del manual impulsat per la DGT i ja es troba implementat a diversos països europeus com Anglaterra, Gales i Suïssa, i des del 2002 en algunes comarques de Catalunya. L’elecció d’aquest model s’ha fet per:

 • Assegurar la connectivitat del territori per a usuaris no motoritzats.
 • Afavorir les pràctiques per al lleure i la cultura de residents i visitants, que siguin la base per al desenvolupament d’activitats econòmiques locals.
 • Facilitar la mobilitat quotidiana.
 • Contribuir a l’ordenació de l’accés motoritzat i no motoritzat al medi rural i espais naturals.
 • Contribuir a valorar els camins històrics i tradicionals i el patrimoni associat.
 • Contribuir al coneixement, la conservació i la defensa dels camins públics.

L’increment important de l’ús de camins amb finalitats de lleure i turisme genera noves necessitats a les que cal cercar resposta. En aquest sentit, la senyalització de camins en xarxa és important perquè:

 • Permet el desenvolupament de productes turístics vinculats al territori.
 • És una eina que contribueix a la sensació de seguretat del vianant.
 • Marca la traça per on ha de passar el flux de vianants, contribuint així a la sostenibilitat del territori i evitant la degradació del paisatge.
 • Beneficia tant els visitants com els residents amb la ferma voluntat de servir a la societat.

Disposar d’una xarxa de camins totalment senyalitzats contribueix a la desestacionalització, diversificació i desconcentració de l’oferta turística i també facilita la creació de millors productes turístics que provoquin més despesa per part dels visitants.

Data d'actualització:  22.02.2019