• Imprimeix

Novetats en l’impuls a l’oleoturisme a Catalunya

La Direcció General de Turisme ha participat en el projecte Wellness and wellbeing experience across the European Routes of the Olive Tree-WELL-O-LIVE.

Reunió de cloenda del projecte Well-O-Live

Una de les iniciatives que s’han dut a terme, en el marc del programa Well-O-Live, ha estat la creació d’una ruta turística transnacional que inclou experiències de wellness, gastronòmiques i d’estil de vida en destinacions rurals a partir dels productes de les oliveres. 

Amb aquesta ruta es construeix una xarxa transnacional que connecta actors privats i públics de set països europeus (Bulgària, Croàcia, Finlàndia, França, Grècia, Itàlia i Espanya), que s’han compromès a implementar un model innovador de promoció de productes temàtics adreçats al mercat de turisme rural centrat en activitats de benestar i wellbeing a través de les Rutes de l’Olivera. 

Durant la seva implicació en aquest projecte, la DGT també ha tingut l’oportunitat d’identificar diferents recursos turístics tot seleccionant aquelles experiències, establiments d’allotjament, restaurants i recursos culturals i patrimonials relacionats amb l’oleoturisme. Molts d’ells es recullen en la nova guia de recursos oleoturístics a Catalunya que inclou molins, museus, activitats i paisatges. A més, es va organitzar un blogtrip amb l’Emily Luxton, d’Emily Luxton Travels, qui va viure en primera persona algunes d’aquestes experiències.  

Aquest projecte europeu en el qual ha participat la Direcció General de Turisme ha estat finançat pel Programa COSME 2014-2020, i té com a objectiu diversificar l’oferta turística de la Unió Europea i promoure els productes transnacionals, així com millorar la competitivitat de les PIME i els emprenedors. 

Durant la reunió de clausura del projecte, que va tenir lloc a finals de juliol a Kalamata (Grècia), els diferents socis van exposar quines han estat les activitats i actuacions dutes a terme en el marc del projecte i es va celebrar una conferència internacional en què es va presentar el projecte com a exemple de bona pràctica, de desenvolupament de turisme sostenible, de creació d’experiències, de generació de riquesa i de preservació del patrimoni per a les diferents regions europees.

El projecte ha donat com a fruits, entre d’altres propostes, una ruta turística transnacional i una guia de recursos oleoturístics a Catalunya.

Data d'actualització:  28.09.2017