• Imprimeix

Sud-Amèrica: Argentina, primer mercat emissor sud-americà cap a Catalunya

65.100 turistes argentins ja han viatjat a Catalunya en el primer quadrimestre de 2017. De gener fins a abril 2017 el mercat argentí ha crescut en un 37,1% cap a Catalunya, respecte del mateix període de 2016, xifra que consolida el creixement que està experimentant aquest important mercat emissor.

La xifra de turistes procedents d’aquest mercat encara podria augmentar més en els propers mesos ja que, des del passat 17 de juny, la companyia aèria LEVEL realitza la connexió directa entre Barcelona i Buenos Aires (Argentina).  Level opera aquesta ruta amb tres vols setmanals, amb sortida dimarts, dijous i dissabtes.

Data d'actualització:  07.07.2017