• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Continua la campanya d’inspecció i regularització d’apartaments i habitatges d’ús turístic

Catalunya té més de 55.700 apartaments i habitatges d’ús turístic legalitzats que aporten una oferta de 320.000 places.

Senyalització habitatge d’ús turístic

Aquesta xifra suposa la regularització del 64% de les 500.000 places que el Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 pren en consideració com a oferta potencial d’allotjament turístic en habitatges d’ús turístic i establiments d’apartaments turístic a Catalunya.

La Direcció General de Turisme realitza de forma continuada actuacions de control de l’activitat d’allotjament turístic per tal de garantir la seva legalitat. Els allotjaments han de disposar del número d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) que reben a partir de la comunicació d’inici d’activitat que fan els propietaris davant l’ajuntament competent per raó de la ubicació de l’allotjament.

 

Control de la legalitat

Fruit de la intensa activitat inspectora que duu a terme el Departament d’Empresa i Coneixement en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic i dels apartaments turístics, des de l’abril de 2013 i fins a novembre de 2016, s’han realitzat més de 13.000 activitats inspectores que han derivat en l’obertura de 813 expedients sancionadors a propietaris i gestors de tot Catalunya. D’aquests, 650 s’han resolt amb imposició de sancions que oscil·len entre els 3.001 i els 30.000 euros.

Aquestes dades no inclouen Barcelona ciutat. La Direcció General de Turisme i l’Ajuntament de Barcelona han format una comissió específica per treballar i coordinar de manera conjunta el control sobre l’activitat d’habitatge d’ús turístic a la Barcelona ciutat. En virtut d’aquest treball conjunt,  la Direcció General de Turisme trasllada directament a l’Ajuntament de Barcelona el resultat de les actuacions inspectores dutes a termes en l’àmbit de la Ciutat Comtal.

Data d'actualització:  27.01.2017