• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

L’activitat turística al Mediterrani en 2018

La Direcció General de Turisme (DGT) ha analitzat l’evolució de l’activitat turística a França, Itàlia, Grècia, Turquia i Tunísia.

L’activitat turística a les destinacions mediterrànies durant l’any 2018

Un dels objectius d’aquest informe és fer palesa la complexitat del sector turístic, un sector dinàmic, amb moltes variables on no valen aproximacions superficials que cal posar entre molts interrogants. Amb les dades que us presentem volem afrontar aquesta complexitat des del rigor tot compartint amb vosaltres els resultats i les reflexions que se’n deriven.

Per començar, l’any turístic 2017 a Catalunya va ser un any rècord. En el que portem de 2018, el nombre de turistes ha disminuït un 2,7% però és important destacar que creixem de manera especialment intensa en despesa (+6,7%). Aquestes xifres, doncs, van en línia amb allò que ens marquen els nostres plans Estratègic i de Màrqueting. Per tant, a vegades un percentatge negatiu pot tenir una lectura positiva.

 

Hi ha situacions determinades, múltiples factors i molts matisos que poden fer que l’activitat turística d’un territori s’alenteixi com ara:

-          La millora de la seguretat en els països competidors

-          Política de preus/ofertes

-          Els volums de contractació

-          La connectivitat aèria

-          Suport/mesures públic que serveix d’estímul per viatjar als seus països

-          La devaluació de les monedes (el cas del ruble o de la lliura esterlina)

-          L’efecte Brexit

-          La meteorologia

-          ...

Fins i tot, des del punt de vista territorial, sectorial i de segments, identifiquem dinàmiques diferents. El comportament que poden tenir, per exemple, la ciutat de Barcelona o el sector hoteler no són extrapolables a d’altres territoris ni a d’altres sectors. Per tant, les dades que presentem en aquest informe cal analitzar-les amb molt en detall, fent tots els matisos possibles i sabent que cada destinació té unes particularitats i un context que cal tenir en compte.

Un dels objectius d’aquest informe elaborat per la DGT és fer palesa la complexitat del sector turístic, un sector dinàmic, amb moltes variables on no valen aproximacions superficials que cal posar entre molts interrogants. Amb les dades que us presentem volem afrontar aquesta complexitat des del rigor tot compartint amb el sector els resultats i les reflexions que se’n deriven.

Data d'actualització:  02.11.2018