• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Itàlia

Perfil del turisme sostenible italià i valor del sector turístic online a Itàlia

La plataforma Criteo ha realitzat un nou estudi analitzant el comportament de 13.000 viatgers internacionals per entendre l’impacte de la sostenibilitat en les seves decisions abans i durant el viatge.

El perfil del turista sostenible italià és especialment fort entre les noves generacions. De la totalitat dels viatgers que es reconeixen com a sostenibles, el 62% formen part de la generació millennial o la Generació Z, mentre que les generacions més grans representen el restant 38%.

A Itàlia, en vuitè lloc al rànquing mundial de turisme sostenible (dominat per Alemanya, França i Estats Units), en els últims 6 mesos, 8 de cada 10 viatgers “sostenibles” han escollit el tren com a mitjà de transport per reduir la seva petjada ecològica (en comparació a la mitjana nacional, que es situa en un 56%), mentre que un 14% afirma haver decidit no fer cap viatge per la mateixa raó.

Pel que fa al mercat turístic online, a Itàlia, segons l’Observatori “Innovació digital en el turisme” del Politècnic de Milà, aquest factura 14.200 milions d’euros, quasi un quart del valor total del turisme nacional.

D’altra banda, un nou estudi de MyBank comprova les dimensions del turisme digital en el mercat italià. Els principals productes en facturació són el transport (amb un 61% del total de transaccions), seguit de l’allotjament (29%) i els paquets d’activitats (10%). També destaca com l’adquisició de productes turístics a través del mòbil continua creixent en els últims anys, amb un continu augment de la quota de mercat i 2.500 milions de facturació el 2018 (+46% respecte el 2017).

Data d'actualització:  18.11.2019