Consulta pública prèvia de projectes normatius

Relació de propostes normatives amb rang de llei o reglament que se sotmeten a consulta pública, amb caràcter previ a la seva elaboració, per tal que les persones i organitzacions potencialment afectades puguin donar la seva opinió sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Data d'actualització:  16.12.2019