Transparència i bon govern

Transparència vol dir fer visible, accessible i comprensible la informació pública, amb caràcter permanent i actualitzat, per facilitar la participació ciutadana en els assumptes públics.

En aquest apartat, hi trobareu la informació subjecta a publicitat activa d'aquest Departament d'acord amb la Llei de Transparència.

Si voleu saber-ne més, consulteu el Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.