Resultats de la selecció de les ofertes temporals de treball

EMT-024-21

EMT_024-21 6 Tècnics/ques superiors, A1-21, a la Direcció General de Comerç 

GRANADO MARCHAN, SILVIA

EMT-049-21

EMT_049-21  Cap de la Secció de Procediment, A-24.1 a la Direcció General de Comerç

DEL BARRIO CASASNOVAS, M. ELENA

EMT-057-21

EMT_057-21 Auxiliar Administratiu/iva, D-12, a la Direcció General d´Indústria

ATOCHERO GIMENEZ, ANGEL

EMT-058-21

EMT_058-21 Auxiliar Administratiu/va, D-12, a la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

SOLER RUIZ, GLORIA

EMT-066-21

EMT_066-21 Intèrpret-informador/a turístic/a, A2-21, a l’Oficina de Turisme de la Generalitat de Catalunya a Barcelona

CLEMENTE CAMPDERROS, MIRIAM

EMT-067-21

EMT_067-21 Cap de la Secció d’Economia Social i Autoempresa, A-23, als Serveis Territorials a Girona

TORRENTE RIQUE, EMILI JOAN

EMT-071-21

EMT_071-21 Tècnic/a Superior, A-21, als Serveis Territorials de Barcelona de Treball

PULIDO CASELLAS, CLAUDIA

EMT-072-21

EMT_072-21 Tècnic/a Superior, A-22, als Serveis Territorials de Barcelona de Treball

ROVIRA MOLINS, CAROLINA

EMT-074-21

EMT_074-21 Tècnic/a Superior, A1-21, a l’Àrea d´Emprenedoria i Formació

BADIA ANGLAS, ASSUMPTA

EMT-080-21

EMT_080-21 Tècnic/a superior, A1-21, a l’Àrea d’Organització i Administració Digital de la Direcció de Serveis

GABERNET VIDAL, JORDI

EMT-081-21

EMT_081-21 Tècnic/a Superior, A-21, al Servei de Contractació i Patrimoni de la Direcció de Serveis

SAYÓS MOTILLA, M. CARME

EMT-096-21

EMT_096-21 Titulat/da Superior Arxiver/a, A21, al Servei de Règim Interior de la Direcció de Serveis

BEL VALLES, ARANTXA

EMT-098-21

EMT_098-21 3 Auxiliars Administratius/ives, D14, a la Direcció General d´Inspecció de Treball

CRUZ VILAN, CRISTINA

EMT-098-21

EMT_098-21 3 Auxiliars Administratius/ives, D14, a la Direcció General d´Inspecció de Treball

RAMIREZ CANIVELL, ANTONIO

EMT-099-21

EMT_099-21 Tècnic/a Superior, A-21, a la Direcció de Serveis

ANTON LAFUENTE, DAVID

EMT-102-21

EMT_102-21 Tècnic/a Superior, A1-21, als Serveis Territorials de les Terres de l´Ebre

PEGUEROLES CLEMENTE, NURIA

EMT-112-21

EMT_112-21 Administratiu/iva, C1-13, a la l’Oficina de Gestió Empresarial de la Secretaria General

TORROELLA NUALART, ESTER

EMT-114-21

EMT_114-21 Responsable de Relacions Sindicals, AB-26, a la Direcció de Serveis

HUGUET BEA, XAVIER

EMT-115-21

EMT_115-21 Responsable de Conciliació, A-24, al Servei de Conciliacions dels Serveis Territorials a Barcelona

ARNEDO PAYEROLS, JUAN JOSE

EMT-123-21

EMT_123-21 1 Tècnic/a Superior, A-21, a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

PEÑALVER VICENTE, M. DOLORS

TSF-254-21

TSF254-21 - Auxiliar administratiu/va, D-14 de la Inspecció Territorial de Treball de Lleida de la Direcció General d'Inspecció de Treball

FABREGAT AGUILÀ, M. ANTONIA