Aquest catàleg d’icones identifica visualment i conceptualment un univers d’elements i significats del patrimoni cultural, natural i social de Catalunya en sentit ampli, tan tangible com intangible, que millor defineixen Catalunya com a destinació turística.
482 pàgines. 2010

ISBN/ISSN: 978-84-393-8700-8

PVP: 32,00 €

Editat en: català

Es tracta de 40 informes sobre productes específics i 40 mapes més on apareixeran cartografiats cadascun dels elements.

2009

Podeu consultar-la a la biblioteca del departament.

Traducció al català del codi adoptat per la resolució A/RES/406 (XIII) de la tretzena Assemblea General de l’OMT (Santiago de Xile, 27 de desembre - 1 d’octubre de 1999).

Catàleg d'aquesta exposició que commemora el setanta - cinquè aniversari de la creació de l’OTC, Oficina de Turisme de Catalunya, creada l’1 de juny de 1932.

2010.

Informació relacionada

La publicació Guia local de valoració turística s'adreça a les entitats locals, públiques i privades, que vulguin fomentar l'activitat turística al seu territori, especialment amb criteris de desenvolupament sostenible i des de la identificació i la valoració dels seus atractius patrimonials.

Aquest document desplega el pla de posada en valor dels recursos turístics intangibles de Catalunya, basat en els episodis, indrets, llocs, personatges, mites, llegendes i tradicions vinculats a la història de Catalunya. Així mateix, és un catàleg dels recursos intangibles susceptibles de ser convertits en un actiu o un producte turístic (patrimoni monumental i cultural, personatges històrics o llegendaris, festes i commemoracions, etc.) que ha servit de base per a l’elaboració del Mapa de recursos turístics intangibles.

264 pàg.

2010

ISBN/ISSN: 978-84-393-8428-1

PVP: 30,00 €

Editat en: Català

El propòsit d'aquest petit opuscle és presentar una visió panoràmica dels trets principals que haurien de definir el turisme català, tant el que té lloc a Catalunya com el que practiquem els catalans a l'exterior: el turisme de qualitat, el turisme sostenible, el turisme responsable.

Aquest manual fixa els criteris i característiques de la senyalització turística, territorial i temàtica (T&T), establerts amb l'objectiu que serveixin de referència en futures actuacions al territori.

48 p.

2010

Informació relacionada

Conté prop de 1.200 denominacions de plats gastronòmics amb la seva corresponent traducció en diferents idiomes, amb voluntat d'ajudar a confeccionar les cartes dels menús dels establiments que ofereixen la nostra gastronomia.

170 pàgines

Preu: 6,15 €

Edició multilingüe