Oferta i ocupació turística

En l’apartat d'oferta turística es quantifiquen els serveis d'allotjament de pagament disponibles segons les diferents modalitats d'establiments, així com les oficines de turisme i les agències de viatges. Les dades es recullen en l’aplicació estadística OMET (Oferta Municipal d’Establiments turístics), una eina que permet consultar a escala municipal i anual estadístiques dels recursos inscrits per cada modalitat en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC) des de l’any 2003, i que depèn del Departament d’Empresa i Coneixement. L'eina comprèn les estadístiques d'establiments de càmping, hotelers, turisme rural, habitatges d’ús turístic (a partir de 2015 en endavant), apartaments turístics (a partir de 2015 en endavant), oficines de turisme i agències de viatges (de 2003 a 2016). 

En l’espai dedicat a l’ocupació es recull l’activitat en els establiments d’allotjament turístic, que permet conèixer el comportament d’indicadors com el volum de viatgers i pernoctacions, el grau d’ocupació, la rendibilitat, entre altres, a partir de les enquestes d’ocupació en allotjaments turístics que elabora mensualment l’INE.

Ocupació extrahotelera

La informació sobre ocupació extrahotelera fa referència a l’oferta turística i l'afluència en les diferents modalitats d'establiments extrahotelers (càmpings, turisme rural, apartaments turístics i albergs), a partir de les inscripcions d’establiments que comprèn el Registre de Turisme de Catalunya i les Enquestes d'ocupació d'allotjaments turístics (EOAT) de l'INE.