Visitants estrangers

Les dades sobre visitants estrangers permeten conèixer principalment els fluxos d'entrada dels residents a l'estranger que han escollit Catalunya com a destinació principal del seu viatge, i la despesa turística declarada. Els visitants que pernocten s'anomenen turistes i els que no pernocten excursionistes. Les fonts d'informació a partir de l’octubre de 2015 són dues enquestes de l’INE: l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). Anteriorment el responsable d’aquestes enquestes era Turespaña.

Històric de notes

Viatges dels catalans

Els viatges dels catalans inclouen els viatges amb pernoctació realitzats per persones residents a Catalunya, independentment que la destinació del seu viatge sigui Catalunya, la resta de l'Estat espanyol o l'estranger. Els viatges considerats es refereixen a qualsevol modalitat d'allotjament i, per tant, també recullen els viatges a habitatge propi. Els principals indicadors són el nombre de viatges, l'estada mitjana i la despesa declarada. A partir de febrer 2015, la font d'informació és l'Enquesta de turisme de residents (ETR/Familitur) de l’INE. Anteriorment el responsable d’aquestes enquestes era Turespaña.

Viatges procedents de la resta de l'Estat

Els viatges procedents de la resta de l'Estat inclouen els viatges amb pernoctació a Catalunya de persones que resideixen a la resta de l'Estat espanyol, en qualsevol modalitat d'allotjament; per tant, també recullen els viatges a habitatge propi. Els principals indicadors són el nombre de viatges, l'estada mitjana i la despesa declarada. La font d'informació a partir del febrer 2015 és l'Enquesta de turisme de residents (ETR/Familitur) de l’INE. Anteriorment el responsable d’aquestes enquestes era Turespaña.

Passatgers de vols internacionals

Les dades sobre passatgers de vols internacionals permeten conèixer els fluxos de passatgers que arriben a Catalunya en vols procedents d'aeroports estrangers. S'inclouen tant els passatgers que resideixen a l'Estat espanyol com els que ho fan a l'estranger, i es consideren tant les companyies aèries de baix cost com les tradicionals que operen en els aeroports catalans gestionats per Aena. La font d'informació és l'anàlisi de les companyies aèries que duu a terme Turespaña.

Data d'actualització:  20.09.2021