Balanços d'activitat turística

Resum de resultats anuals

L’objectiu d'aquesta publicació és presentar de manera sintètica, integrada i actualitzada els resultats anuals dels principals indicadors turístics de Catalunya. El Resum de resultats anuals s’estructura en tres apartats:

  • Demanda turística. Recull l’afluència de turistes i la despesa turística. La informació procedeix de les operacions de demanda que realitzava Turespaña. Fins al gener de 2015 quant al turisme resident, i fins al setembre 2015 pel que fa al turisme estranger. Actualment l’INE és l’encarregat d’aquestes enquestes. Mentre no es disposa de la informació de tancament anual del turisme resident, aquest apartat només comprèn el turisme estranger.

  • Ocupació en establiments d’allotjament turístic. Flux de viatgers allotjats i volum de pernoctacions generades. Les dades s’obtenen de les enquestes d’ocupació que realitza l'INE.

  • Mercat de treball. Dades de població ocupada i persones aturades que treballaven prèviament en aquest sector d’activitat. La font de les dades és l'EPA (Idescat i INE) i la TGSS. Així com el propi Observatori (a partir de SOC i SEPE).

Balanç turístic anual

Informe anual que analitza el conjunt de dades estadístiques del sector turístic català, corresponent al període gener-desembre de cada any objecte. La publicació presenta els resultats referents a l'oferta d'establiments d'allotjament i la seva ocupació, la demanda turística, l’afluència de passatgers internacionals per via aèria, i el mercat de treball de les activitats de la indústria turística catalana.

Data d'actualització:  15.09.2021