Inversió i comerç exterior

L’estratègia empresarial d’internacionalització és condició necessària per a la supervivència i desenvolupament del teixit empresarial. Al seu torn, per tenir èxit en el repte de la internacionalització es requereixen uns determinats coneixements i habilitats.

L'anàlisi estadística i econòmica es realitza a partir dels resultats d’una enquesta a 600 empreses exportadores. Els resultats permeten conèixer l’evolució conjuntural de l’exportació de les empreses de Catalunya i les seves expectatives.

Data d'actualització:  28.06.2021