El Butlletí de novetats de la Biblioteca del Departament recull periòdicament una selecció dels documents incorporats al fons de la Biblioteca. El Butlletí està classificat per matèries i, quan és possible, dona accés als documents en línia.

Si esteu interessats en consultar algun document de la Biblioteca, podeu enviar un missatge a: biblioteca.empresa@gencat.cat